Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

House of Friends: HOUSE OF FRIENDS - DET ANDRA KVARTALET 2017

Datum: 2017-08-17

Perioden april - juni 2017

· Omsättningen för perioden uppgick till 22,4 (23,5) MSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,5 (2,4)
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 2,1 %

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,1 (1,3) MSEK

· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,04) SEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till -0,2 (0,2) MSEK. Kassaflöde från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-0,2 (0,2) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -1,5 (-0,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 1,3 (1,6) MSEK. Likvida medel uppgår till 1,5 (5,5)
MSEK.

· HofF förvärvade i maj resterande 50 % i koncernens digitalbyrå
True Friends AB och heläger därefter True Friends. True Friends
startades i maj 2016 som ett 50/50 joint venture mellan HofF och True
Friends grundarteam. True Friends har sedan grundandet haft en fin
utveckling och har idag ca 15 anställda och en bra kundportfölj med
en kombination av kunder där man utvecklat vissa i samarbete med
övriga byråer inom HofF och vissa har man utvecklat på egen hand.
True Friends fortsätter under 2017 att utvecklas under lönsam
tillväxt.

Perioden januari - juni 2017

· Omsättningen för perioden uppgick till 44,5 (42,7) MSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (2,7)
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 1,8 %

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,3 (1,2) MSEK

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,04) SEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till -0,9 (0,4) MSEK. Kassaflöde från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-0,2 (-7,3) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -2,1 (-5,2) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 0,7 (12,4) MSEK. Likvida medel uppgår till 1,6 (5,5)
MSEK.

· HofF förvärvade i februari 50 % i filmproduktionsbolaget Bell &
Light AB tillsammans med en option att under 2018 förvärva resterande
50 %. Bell & Light har sedan grundandet 2010 framgångsrikt utvecklats
av bolagets grundare, en producent-/regissörsduo. HofF har i ett
flertal kunduppdrag under de senaste åren tagit in Bell & Light som
filmproduktionsbolag, alltid med högkvalitativt resultat. Bolaget har
sedan förvärvet fortsatt att utvecklas starkt, både i egna
kunduppdrag och i samarbete med andra byråer inom HofF.

· HofF har under första halvåret fortsatt att investera i de
tillväxtspår, kring vilka bolagets strategi är uppbyggd, digital
kommunikation, rörlig media, innehållsmarknadsföring och
automatisering.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år,
jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Magnus Widgren, koncernchef HofF

Tel: 070-877 02 82, E-post: magnus.widgren@houseoffriends.se

Mikael Behm, CFO HofF

Tel: 070-814 33 35, E-post: mikael.behm@houseoffriends.se

OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF - House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på
First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala
och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends,
DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends &
Insights, filmproduktionsbolaget Bell & Light, produktionsbyrån för
rörlig media Parapix, den taktiska digitalbyrån True Friends och
produktionsbyrån för digital kommunikation Done by Friends. HofF som
koncern har funnits i 14 år. Erik Penser Bank är HofFs Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/house-of-friends/r/house-of-friends---det-andr...
http://mb.cision.com/Main/14506/2327303/710364.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.