Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-07

Hövding Sverige AB : Hövdings försäljning fördubblad i 2a kvartalet

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2
APRIL - JUNI 2018

Hövdings försäljning fördubblad i 2a kvartalet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| FINANSIELLT RESULTAT PERIODEN * Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade till 17 074 (8 456) st (+102%) |
| * Nettoomsättningen var 25 190 (11 834) TSEK (+113%) |
| * Bruttomarginalen uppgick till 21% (20%) |
| * EBITDA uppgick till -11 769 (-9 850) TSEK |
| * Resultatet efter skatt uppgick till -11 999 (-12 149) TSEK |
| * Resultat per aktie uppgick till -0,81 (-1,09) SEK |
| * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 566 (-16 535) TSEK |
| |
| VIKTIGA HÄNDELSER 100 000 SÅLDA HÖVDINGAR SEDAN STARTEN 2012 |
| |
| Tidigt i kvartalet nådde Hövding milstolpen 100 000 sålda Hövdingar. |
| I PERIODEN De sista rullande 12 månaderna har Hövding sålt 48 000 st. Det vittnar om den |
| tillväxtkurva Hövding befinner sig i. |
| |
| |
| |
| AVISERING AV NÄSTA GENERATION HÖVDING - VEGA |
| |
| Arbetet med att ytterligare förbättra världens redan bästa huvudskydd för |
| cyklister fortskrider och hösten 2019 planeras lanseringen av nästa |
| generation. Förbättra produktkostnaden, möjliggöra produktion av stora |
| volymer samt ytterligare användarfördelar ligger i fokus. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| HÖVDING GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION SAMT JUSTERAR FINANSIELL MÅLSÄTTNING |
| VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN |
| |
| Hövding Sverige AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en |
| nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga |
| aktieägare.Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för att genomföra |
| en större internationell marknadssatsning i samband med lansering av nästa |
| generation av Hövding. Bolagets styrelse gör bedömningen att |
| marknadssatsningen kommer leda till fortsatt stark tillväxt. Bolagets |
| finansiella målsättning om att nå en omsättning överstigande 250 miljoner |
| kronor år 2020 kvarstår. Hövdings bruttomarginal förväntas stiga gradvis från |
| nuvarande nivåer men till följd av de marknadssatsningar som planeras |
| kommande år justeras målsättningen om 20% rörelsemarginal år 2020. Ny |
| målsättning är att uppnå positiv rörelsemarginal år 2020 |
| |
| Mer än fördubblad försäljning |
| |
| |
| |
| Antal sålda Hövdingar under kvartal 2 ökade med 102% jämfört med samma period |
| föregående år. Omsättningen ökade med 113%. |
| |
| |
| |
| Totalt såldes 17 074 st Hövdingar i kvartalet vilket är nytt rekord. Tyskland, |
| Sverige och |
| Danmark är de drivande marknaderna och försäljningen sker på bred front genom |
| både |
| fysiska butiker i olika segment samt online. Juni var särskilt framgångsrik |
| med 7 605 st sålda Hövdingar och en bidragande anledning var lanseringen av |
| "Baklängesolyckan", vår digitala marknadsföringskampanj som visar Hövdings |
| funktion på ett inspirerande och tydligt sätt. |
| |
| |
| I Tyskland, som är en av våra kärnmarknader, har vi i kvartalet testat |
| försäljning i kedjor som Sportcheck och Globetrotter. Responsenfrån marknaden |
| har varit över förväntan och vi ökar i Tyskland med +242%. Samtidigt ser vi |
| inga tecken på mättnad från de mer etablerade marknaderna Sverige och Danmark |
| som nästan dubblar. |
| |
| Genomsnittspriset fortsätter vara intakt och landar på 1 475 kr, upp 5%, något |
| hjälpt av valutaeffekter. Eftersom all produktion sker i euro och en stor del |
| av vår försäljning är i Sverige så påverkas inköp något negativt av den svaga |
| utvecklingen för den svenska kronan. Bruttomarginalen för perioden blev 21%. |
| (20%). |
| |
| Jag har tidigare talat om lanseringen av nästa generation Hövding med |
| arbetsnamnet "VEGA". Lanseringen är planerad för hösten 2019 och projektet |
| löper enligt plan. Vi har byggt de första 100 prototyperna i fabrik och |
| fortsätter industrialiseringsarbetet under hösten. Samtidigt pågår arbetet |
| med att definiera hur VEGA skall ta del av IoT möjligheterna som |
| uppkopplingen via Bluetooth möjliggör. Fokus ligger på hur Hövding kommer |
| möjliggöra ännu säkrare, enklare och mer njutbar cykling. |
| |
| Med sex års erfarenhet vet vi hur vi producerar, marknadsför och säljer |
| världens bästa huvudskydd för cyklister. Det tar vi med oss i lanseringen av |
| den 3:e generationen Hövding. Lanseringen av Vega kommer att bli väsentligt |
| större och mer internationell än tidigare lanseringar. Därför planerar vi |
| genomförandet av en företrädesemission om 74 MSEK. Drygt 40 MSEK kommer att |
| reserveras för marknad- och försäljningsinsatser med en stor del öronmärkt |
| för större städer i Tyskland samt London, marknader som visar stor potential. |
| Hövdings fem största aktieägare har ställt sig bakom emissionen genom |
| teckningsåtagande, ett tydligt tecken på att de delar min starka framtidstro |
| för företaget med en målsättning för en omsättning på minst 250 MSEK 2020 med |
| positiv rörelsemarginal. Tillsammans med garantier är emissionen säkrad till |
| 80%. |...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.