Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Hövding Sverige AB: Protokoll extra bolagstämma den 20 augusti 2019

Protokoll fört vid Extra bolagsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr
556708-0303, den 20 augusti 2019 i Malmö

Minutes taken at Extraordinary General Meeting of Hövding Sverige AB
(publ), corporate registration no. 556708-0303, August 20, 2019 in Malmö

1. Stämman öppnades av styrelsens ledamot Peter Svanlund. Beslöts att
välja Peter Svanlund till ordförande för stämman.

The meeting was opened by the board member Peter Svanlund. It was decided
to elect Peter Svanlund as chairman of the meeting.

1. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1.
Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of present shareholders was prepared in accordance with Appendix 1.
The list was approved as voting length at the meeting.

1. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joel
Eklund. Noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.

Joel Eklund were appointed to adjust the minutes together with the
chairman. It was noted that Anna Brandt would keep the record of the day.

1. Beslöts att stämman var sammankallad i behörig ordning.

It was resolved that the Meeting was convened in proper order.

1. Beslöts att godkänna framlagd dagordning.

Presented agenda was approved.

1. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och
ingen suppleant.

 The Meeting resolved that the Board shall consist of eight members and no
deputy.

1. Stämman beslutade om att till ny styrelseledamot välja in Helen
Richenzhagen.

The Meeting resolved to elect Helen Richenzhagen as a new Board member.

1. Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Ordföranden
förklarade extra bolagsstämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. The Chairman declared the
Extraordinary General Meeting closed.

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se

Tel: 040-200 250

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68
Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovding

Bilaga

* HOVDING SVERIGE AB (publ) - protokoll extrastämma 20e augusti 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.