Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner om 6 mkr

Stockholm den 21 oktober 2019 ? Årsstämman i Hoylu AB (publ) ("Hoylu" eller
"Bolaget") beslutade den 16 maj 2019 att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande
årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i sådan utsträckning som från
tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen
("Emissionsbemyndigandet"). Emissionsbemyndigandet registrerades hos
Bolagsverket den 26 juli 2019.

Bolaget kan idag meddela att styrelsen den 20 oktober 2019 har beslutat att
genomföra en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt
nedan villkor och att den riktade emissionen är fulltecknad.

Nedan framgår de huvudsakliga villkoren av den riktade emissionen.

· Det konvertibla lånet uppgår till totalt 6 000 000 kr, motsvarande 6 000
000 konvertibler (?Konvertiblerna?).

· Rätt att teckna Konvertibler i den riktade emissionen ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i
Bolaget; Alden AS, Fougner Invest AS, Norse Partners AS samt den
icke-befintliga aktieägaren; Torsen Tankers & Towers AS (?Investerarna?).

· Det konvertibla lånet löper ut 1 oktober 2020 och löper med en årlig
ränta uppgående till 5 procent.

· Konverteringskursen ska uppgå till 4,00 kr per ny aktie, vilket motsvarar
cirka 118 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq Stockholm
First North den 18 oktober 2019.

· För varje Konvertibel om 4,00 kronor som tecknats ska Investerarna
tilldelas två teckningsoptioner med rätt att förvärva en (1) aktie i Hoylu
för SEK 6,00 ("Teckningsoption"). Rätten att utöva Teckningsoptionen löper
fram till 1 oktober, 2020. Konvertibel och Teckningsoption benämns
gemensamt till ?Units?.

· Vid en konvertering av Konvertibler och nyttjande av Teckningsoptioner i
relation till den riktade emissionen kommer högst 4 500 000 aktier att
emitteras.

· Syftet med den riktade emissionen av Units samt avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för
fortsatt tillväxt och en riktad emission är väsentligen snabbare och mindre
kostsam jämfört med en företrädesemission. Styrelsen gör bedömningen att en
riktad emission av Konvertibler och Teckningsoptioner vid detta tillfälle
är det för Bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Units
emitterade i den riktade emissionen kommer inte bli föremål för handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala
arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för
företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen
med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare
och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design
och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550;
ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande
den 21 oktober 2019 kl. 08:30 CEST.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.