Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Hoylu AB: Hoylu AB (publ) genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner om 5 mkr

Årsstämman i Hoylu AB (publ) ("Hoylu" eller "Bolaget") beslutade den 16 maj
2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten
enligt bolagsordningen ("Emissionsbemyndigandet"). Emissionsbemyndigandet
registrerades hos Bolagsverket den 18 juni 2018.

Bolaget kan idag meddela att styrelsen den 7 maj 2019 har beslutat att
genomföra en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt
nedan villkor och att den riktade emissionen är fulltecknad.

Nedan framgår de huvudsakliga villkoren av den riktade emissionen.

· Det konvertibla lånet uppgår till totalt 5 000 000 kr, motsvarande 5 000
000 konvertibler (”Konvertiblerna”).

· Rätt att teckna Konvertibler i den riktade emissionen ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de befintliga aktieägarna i
Bolaget; Alden AS och Fougner Invest AS samt den icke-befintliga
aktieägaren; Hortulan AS (”Investerarna”).

· Det konvertibla lånet löper ut 7 maj 2020 och löper med en årlig ränta
uppgående till 8 procent.

· Konverteringskursen ska uppgå till 5,00 kr per ny aktie, vilket motsvarar
cirka 125 procent av stängningskursen för Hoylus aktie på Nasdaq Stockholm
First North den 6 maj 2019.

· För varje Konvertibel om 5,00 kronor som tecknats ska Investerarna
tilldelas en teckningsoption med rätt att förvärva en (1) aktie i Hoylu för
SEK 5,00 ("Teckningsoption"). Rätten att utöva Teckningsoptionen löper ut
tolv månader från dagen för utställandet. Konvertibel och Teckningsoption
benämns gemensamt till ”Units”.

· Vid en konvertering av Konvertibler och nyttjande av Teckningsoptioner i
relation till den riktade emissionen kommer högst 2 000 000 aktier att
emitteras.

· Syftet med den riktade emissionen av Units samt avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital för
fortsatt tillväxt. Styrelsen gör bedömningen att en riktad emission av
Konvertibler och Teckningsoptioner vid detta tillfälle är det för Bolaget
mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering. Units emitterade i den
riktade emissionen kommer inte bli föremål för handel.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala
arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för
företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen
med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare
och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design
och många fler.

För mer information besök www.hoylu.com eller
www.introduce.se/foretag/hoylu.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550;
ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande
den 8 maj 2019 kl. 08:45 CEST.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.