Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Hoylu AB: HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2019

Stockholm, Sverige, 23 augusti 2019

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari ? juni 2019 bifogas
i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.hoylu.com.

?Intäkterna under andra kvartalet reflekterade inte den ökade närvaron, det
visade intresset och dem ökade aktiviteterna som vi såg hos våra största
kunder. Höjdpunkten under kvartalet var avtalet som tecknades med Holland
America Line som innehöll mjukvaror, underhåll, service och support.
Ordervärdet uppgår till 25 miljoner kronor som löper och levereras över en
3-årsperiod samt faktureras månadsvis under samma 3-årsperiod.? says Hoylu
Chief Executive Officer, Stein Revelsby.

FÖRSTA HALVÅRET 2019
- Omsättningen för det första halvåret var SEK 12,7 (11,4)
- Bruttomarginal var 69 % (70)
- EBITDA för det första halvåret var MSEK 17,7 (-16,3)
- Rörelseförlusten uppgick till MSEK -19,7 (-16,7)
- Resultat per akite var SEK -1,33 (-1,14)

ANDRA KVARTALET 2019
- Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till MSEK 6,2 (5,3)
- Bruttomarginal 68 % (70)
- EBITDA för det andra kvartalet uppgick till MSEK -6,5 (-6,7) *
- Rörelseförlusten uppgick till MSEK -8,0 (-8,1) *
- Resultat efter skatt uppgick till MSEK -11,2 (-8,3)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,56)

* Exklusive sanktionsavgiften om MSEK 2,1, Beloppets storlek framstår som
orimligt högt och Hoylu avser överklaga hos Förvaltningsrätten.

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade
finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om
värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu, telefon +1 213 440 2499, e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu, telefon +1 425 829 2316, e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett innovativt företag som levererar lösningar för digitala
arbetsytor. Hoylu Suite är det oumbärliga verktyget som möjliggör för
företag att leverera högkvalitativt samarbete på den moderna arbetsplatsen
med funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare
och roligare inom olika branscher som såsom teknik, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design
och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com eller
www.introduce.se/foretag/hoylu

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
23 aug 2019 kl. 08:30 CEST.

Bilaga

* Hoylu_2019_Q2_SWE_F

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.