Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

Hoylu AB: HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019

Stockholm, Sverige, 22 november 2019

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari - september 2019
bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.hoylu.com.

?Under tredje kvartalet började vi se en rejäl ökning av antalet användare
dock är det för tidigt för att se vilken skillnad det kommer att göra med
våra intäkter. Vi har färdigställt flertalet proof of concepts och
genomgått säkerhets revisioner med några av våra största kunder och börjat
konvertera vår kundbas till SaaS (mjukvara som tjänst) prenumeration
affärsmodell.? says Hoylu Chief Executive Officer, Stein Revelsby.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019
- Omsättningen för de första nio månaderna var 19,0 MSEK (20,4)
- Bruttomarginalen var 69% (69)
- Rörelseförlusten var 22,7 MSEK (-22,0) *
- Resultat efter skatt uppgick till -27,5 MSEK (-22,9)
- Resultat per aktie var -1,59 SEK (-1,54)

* Exklusive sanktionsavgiften om MSEK 2,1. Beloppets storlek framstår som
orimligt högt och Hoylu har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten.

TREDJE KVARTALET 2019
- Omsättningen för det tredje kvartalet var 6,3 MSEK (9,0)
- Bruttomarginalen var 69% (67)
- EBITDA för det tredje kvartalet var 5,7 MSEK (-4,2)
- Rörelseförlusten var 7,1 MSEK (-5,7)
- Resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK (-6,2)
- Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (-0,42)

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade
finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om
värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt
teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar
användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande
personliga Connected Workspaces? som möjliggör för team på olika platser
och funktionen att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare
och roligare inom flera olika branscher som såsom teknik, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning, resor, gästfrihet, grafisk design
och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,
ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
22 november 2019 kl. 08:30 CET.

Bilaga

* Hoylu_2019_Q3_SWE_F

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.