Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Hoylu AB: HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien,
Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.
Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

Hoylu AB (?Hoylu? eller ?Bolaget?) offentliggör idag ett
informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier om
cirka 13,7 miljoner kronor (?Företrädesemissionen?) som Bolaget
offentliggjorde den 7 januari 2020.

Informationsmemorandumet, inklusive villkor och anvisningar för emissionen,
finns tillgängligt på Hoylus webbplats, www.hoylu.com

. Informationsmemorandumet kommer även att göras tillgänglig på Mangold
Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se

, under fredagen den 17 januari 2020.

Sammanfattning av Företrädesemissionen
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen innebär att högst 4 268 446
aktier kan emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare till en
teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. Genom Företrädesemissionen kan
Bolaget tillföras högst cirka 13,7 miljoner kronor. Bolagets aktieägare ska
ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid 1 befintlig aktie ska
berättiga till 1 teckningsrätt och 6 teckningsrätter ska berättiga till
teckning av 1 ny aktie.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 17 januari
till och med den 31 januari 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på
Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 januari
till och med den 29 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt
teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar
användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande
personliga Connected Workspaces? som möjliggör för team på olika platser
att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer
effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information
besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,
ca@mangold.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien,
Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder
eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med
dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities
Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (?Securities Act?) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA
och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får
erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas,
levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller
till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och
i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av
sådana värdepapper till allmänheten i USA.

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
16 januari 2020 kl 22:00 CET.

Bilaga

* Hoylu_AB_Information-Memorandum_01-16-2020_F

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.