Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-21

HQ AB: HQ AB har överklagat tingsrättens dom i skadeståndsmålet och utdelningsmålen mot samtliga svaranden

HQ AB (Bolaget) har överklagat Stockholms tingsrätts dom i det s.k.
HQ-målet. Överklagandet gäller samtliga svaranden och omfattar målets
båda delar, skadeståndsmålet och utdelningsmålet.

Tingsrätten konstaterar att styrelseledamöter och VD i HQ Bank, vissa
styrelseledamöter i HQ AB samt HQ AB:s revisor förfarit oaktsamt i
flera olika avseenden. Tingsrätten finner trots det att de oaktsamt
agerande styrelseledamöterna och revisorn kan undgå ansvar eftersom
det saknas tillräckligt samband mellan den klarlagda oaktsamheten och
den skada som uppkommit.

Tingsrättens slutsats i orsaksfrågan är förvånande ur både juridiskt
och förnuftsmässigt hänseende. Bolaget anser att tingsrättsdomen är
felaktig i detta avgörande hänseende.

Det finns flera rättsfrågor som behöver prövas av högre instans,
särskilt frågan om det funnits ett erforderligt orsakssamband mellan
misskötseln och den skada som uppkommit.

Närmare om HQ-domens orsaksresonemang

Tingsrätten konstaterar i domen att en förutsättning för att
skadeståndsansvar ska uppkomma är att svarandena har varit oaktsamma
och att denna oaktsamhet orsakat skadan. Utöver ett krav på
orsakssamband finns det också ett krav på att orsakssambandet var
adekvat, effekten måste ha framstått som förutsebar för skadevållaren
vid tiden för det oaktsamma agerandet. Sammantaget talar man om
"adekvat kausalitet".

Tingsrättens slutsats är att flera svaranden inte är ansvariga på
grund av att det inte förelegat adekvat kausalitet. I denna del går
tingsrätten fel i flera avseenden.

För det första har tingsrätten funnit att flera svarandeparter i ond
tro underlåtit att åtgärda flera allvarliga brister som medfört att
tillståndet återkallades. Det är uppenbart att ett åtgärdande av
dessa brister väsentligt hade minskat risken för att tillståndet
skulle återkallas. Det är enligt HQ AB i sig tillräckligt för att
ansvar ska föreligga.

Vidare har tingsrätten funnit att flera svarandeparter oaktsamt
medverkat i det händelseförlopp som kulminerade i att HQ Banks
tillstånd återkallades vilket ledde till skadan. Skadan var
förutsebar för svarandena. Även på denna grund bör, enligt HQ AB,
ansvar föreligga.

Slutligen föreligger ansvar även om bedömningen sker utifrån ett
traditionellt orsaksresonemang där en händelseutveckling betraktas
som en kedja av orsaker och effekter. Skadan var förutsebar för
svarandena.

För begäran om mer information vänligen kontakta:

Christer Sandberg per epost: christer.sandberg@hqab.se

Denna information är sådan information som HQ AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 december 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hq-ab/r/hq-ab-har-overklagat-tingsrattens-dom-...
http://mb.cision.com/Main/11668/2420162/770536.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.