Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-23

HQ i konkurs – likvideras

wysiwyg_image

Den extrainkallade bolagsstämman ledde fram till något ytterst ovanligt. HQ är nu ett bolag i konkurs och likvidation – på samma gång.

I december försattes HQ AB i konkurs sedan den så kallade HQ-domen offentliggjorts med krav på att HQ AB ska betala cirka 263 miljoner kronor i rättegångskostnader för motparten. Därefter fanns två juridiska enheter, dels konkursboet, dels bolaget självt med styrelsen i spetsen. I går, måndag, ställdes så denna ordning på ända. Efter gårdagens stämmobeslut om likvidation inträder en likvidator i styrelsens ställe.

Storägarna Herma Securities och CSL Fastighets AB föreslog en likvidator, nämligen advokaten Lars Erstedt från advokatbyrån 7Wise. Förslaget lämnas nu till Bolagsverket.

Konkursförvaltaren Bill Kronqvist fortsätter som tidigare att driva konkursen. På hans bord ligger för närvarande frågan om han ska driva HQ-processen vidare i hovrätten, för konkursboets räkning.

Om Kronqvist väljer att inte driva rättsprocessen går frågan om så ska ske vidare till likvidatorn.

Har överklagat domen

HQ AB har överklagat domen gällande samtliga åtalade. Så sent som i fredags fick HQ AB prövningstillstånd utan att ha utvecklat skälen för sin överklagan. Detta berättades på den extra bolagsstämman utan att några detaljer presenterades om varför överklagan görs.

Processadvokaterna som drivit fallet i tingsrätten, Marcus Axelryd och Helena Dandenell, var på plats på stämman och förklarade att de kände till flera omständigheter som låg till grund för att överklagan inlämnats. Dock ville de inte närmare utveckla vilka dessa var då motparten fanns representerad på stämman genom aktieägaren Lars Zacharows ombud Ulf Stigare, det vill säga försvarets advokat som i rätten företrätt Mats Qviberg.

Sammanlagt återfanns knappa tjugotalet aktieägare närvarande på den extra bolagsstämma i HQ AB som många hade antagit skulle inställas. Media fanns inte på plats. Inte heller deltog den avgående styrelseordföranden Christer Strandberg, som uteblev på grund av privata skäl.

Röstade mot nyemission

De två största ägarna, Herma Securities och CSL Fastighets AB, företräddes av Sten Ankarcrona respektive Sten Lundgren. Båda storägarna röstade, liksom flertalet övriga aktieägare på stämman, mot nyemission och för likvidation.

Någon nyemission, i enlighet med vad som föreslagits i stämmokallelsen, är därför inte att vänta. Istället inväntar aktieägarna nu konkursförvaltarens beslut om denne ska gå in i rättsprocessen. Beslut härom torde, enligt uppgift som cirkulerade på stämman, meddelas i början av februari.

Författare Åsa Wesshagen