Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

HQ lämnar in yttrande och expertutlåtanden till tingsrätten

HQ har lämnat in ett yttrande och fyra nya expertutlåtanden till Stockholms
tingsrätt angående tvistemålen mellan HQ och Mats Qviberg, KPMG med flera.
I denna inlaga bemöter HQ de av Qviberg och KPMG med flera framförda
argumenten och förtydligar varför dessa har gjort sig skyldiga till grova
fel och därför är skyldiga att betala skadestånd och återbära
aktieutdelningar över 5 miljarder kronor inklusive ränta. Det framgår av
ett pressmeddelande.

Tvistemålen omfattar bland annat olagliga vinstutdelningar samt framförallt
skadestånd på grund av omfattande spekulationsaffärer som dolts genom
felaktiga värderingar, bokföring och informationsgivning.

De av HQ nu slutförda utredningarna och ingivna inlagorna visar enligt
bolaget följande:

* HQ kan i detalj visa, person för person, när Mats Qviberg,
styrelseledamöterna samt revisorn fick kännedom om problemen i
tradingportföljen. För var och en kan HQ visa att de kände till problemen
långt före år 2010. Bankens och HQ:s ledningar, inklusive styrelse och vd,
har medvetet felvärderat såväl tillgångar som skulder. Man har sedan
medvetet dolt dessa felaktiga värderingar. KPMG och ansvarig revisor har
varit behjälpliga avseende dessa regelvidriga förfaranden.

* HQ kan vidare motbevisa motpartens påstående att förlusterna i
tradingportföljen uppkom först under andra kvartalet 2010. Argumentet att
förlusterna skulle ha uppkommit plötsligt och oförutsett och utan att
styrelsen och ledningen haft tid att agera är helt ogrundat.

* HQ kan med hjälp av expertutlåtanden från Navigant utveckla och styrka
sina tidigare argument att resultaten för 2007, 2008 och 2009 blåsts upp
kraftigt med påhittade så kallade Dag-1 resultat, helt i strid med gällande
regler. Felvärderingarna gjorde att förlusterna inom bankens
tradingverksamhet kunde växa till en nivå som till slut hotade bankens
existens, vilket ledde till att Finansinspektionen i augusti 2010 drog in
bankens tillstånd och ansökte om bankens likvidation.

Utöver vad som anförs i de yttranden som inlämnats noterar HQ att
brottmålsrättegången, där Ekobrottsmyndigheten åtalat ett antal av HQ:s
motparter i Stockholms tingsrätt, nu avslutats. Tingsrätten uppger att dom
kommer att meddelas den 21 juni 2016. HQ har noggrant följt förloppet och
vad som framkommit under brottmålsrättegången.

"Vi bedömer dock inte att utgången kommer att påverka det kommande
tvistemålet i tingsrätten. Brottmålen är helt fristående från HQ:s
tvistemål och bygger huvudsakligen på andra gärningar och en begränsad
tidsperiod. Dessutom är beviskraven i brottmål väsentligt
högre än i tvistemål", skriver HQ i sitt pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.