Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

hubbr: Bokslutskommuniké, 1 januari - 31 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

Oktober - december 2015

* Nettoomsättning för perioden uppgick till 28,9 MSEK (21,7)
* EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till -0,7 (1,2) MSEK
för perioden
* EBITDA uppgick till -2,4 MSEK (1,1) för perioden
* Rörelseresultat för perioden uppgick till -3,5 MSEK (0,5)
* Resultat efter finansiella poster -3,7 (0,4) MSEK.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,3 (10,9) MSEK.
* Resultat per aktie -0,67 (0,09) SEK.

Januari - december 2015

* Nettoomsättning för perioden uppgick till 87,7 MSEK (88,0)
* EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till -10,9 MSEK (4,3)
MSEK för helåret
* EBITDA uppgick till -15,7 MSEK (4,3) för perioden
* Rörelseresultat för helåret uppgick till -19,4 MSEK (1,4)
* Resultat efter finansiella poster -19,7 MSEK (0,8)
* Kassaflöde från den löpande verksamheten -20,5 (8,3) MSEK.
* Resultat per aktie -3,58 (0,07) SEK.

VD'S KOMMENTARER TILL FJÄRDE KVARTALET
Andra halvåret av 2015 präglades av tre bolagsförvärv, samt integrationen
av dessa bolag i vår befintliga verksamhet. Integrationsarbetet är till
stor del genomfört, dock dröjer besparingseffekterna till första halvåret
2016. Vi kan emellertid redan under Q4 notera positiva synergier inom
försäljningen där ett flertal av våra kunder numera är kunder inom minst
två av våra affärsområden, vi ser med andra ord att vårt utökade erbjudande
ger effekt i kundledet.

Förändringen av hubbr's strategi mot högre tillväxt har inneburit en del
omställningskostnader av engångskaraktär vilka tagits under 2015 till hög
grad. Resultatet för hubbr förbättrades under fjärde kvartalet jämfört med
det tredje. EBITDA utfallet blev dock fortfarande negativt för årets sista
kvartal, och uppgick till -2,4 MSEK (1,2). EBITDA före
omstruktureringskostnader och jämförelsestörande poster uppgick till -0,7
MSEK (1,2) Mkr för fjärde kvartalet.

Resultatet för fjärde kvartalet har belastats med 1,9 MSEK i kostnader för
omstruktureringar, och helåret har belastats med 4,8 MSEK.

Vi ser en tilltagande efterfrågan på våra Finance tjänster framförallt inom
fakturaköp och fakturahantering. Factoring verksamheten lanserades under
fjärde kvartalet och har fått bra fotfäste i marknaden. Efter årets utgång
ser vi nu även en ökande trend i nystartade projekt inom vår
huvudverksamhet Contact.

Effektiviseringsprogram
Efter förvärven av Bra Röster och Makalös initierades ett program för att
effektivisera våra verksamheter samt att utvinna synergier på
kostnadssidan, kostnaderna för dessa åtgärder uppskattas till 3,5 MSEK.
Dessa åtgärder förväntas ge effekt under första halvåret 2016.

Utöver ovan program har ytterligare 6,0 MSEK i effektiviseringar
identifierats inom koncernen, vi förväntar oss positiva resultateffekter
under första halvåret 2016 i ökande takt.

Sammantaget förväntas samtliga effektiviseringsprogram generera en positiv
resultateffekt om 8-9 MSEK, på årsbasis.

Bromma den 26 februari 2016
Christian Paulsson
Verkställande direktör
hubbr AB (publ.)

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för kvartal 1, 2016 lämnas senast den 27 maj 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 februari 2016

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Christian Paulsson, VD
Tel: 08-458 61 00
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
hubbr Bokslutskommunike 2015.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.