Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Hufvudstaden: Delårsrapport januari - mars 2019

· Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och
uppgick till 343 mnkr (325), vilket främst förklaras av högre
hyresintäkter.

· Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 472 mnkr
(445), en ökning med 6 procent.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 500 mnkr (692),
motsvarande 2,42 kronor per aktie (3,35). Minskningen förklaras av
lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

· Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 44,6 mdkr (44,1 vid
årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 170 kronor per aktie
(171 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,70 kr per aktie.
Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 332
mnkr (593).

· Soliditeten uppgick till 62 procent (61), nettobelåningsgraden
till 17 procent (16) och räntetäckningsgraden var 11,8 gånger (11,2).

· Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,2 procent (4,6).
Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,3
procent (3,3).

Stockholm den 9 maj 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2019

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och
Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl.
11:45.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hufvudstaden/r/delarsrapport-januari---mars-2...
https://mb.cision.com/Main/2433/2807083/1040618.pdf
https://mb.cision.com/Public/2433/2807083/a761f29e2e245104.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.