Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Hufvudstaden: Delårsrapport januari - september 2019

· Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent
och uppgick till 1 029 mnkr (972), vilket främst förklaras av högre
hyresintäkter.

· Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 408 mnkr (1 333),
en ökning med 6 procent.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 045 mnkr (3 137),
motsvarande 9,91 kronor per aktie (15,21). Minskningen förklaras av
lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt
föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt
bolagsskatt.

· Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 46,4 mdkr (44,1
vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 179 kronor per aktie
(171 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i
fastighetsbeståndet var 1 700 mnkr (2 467).

· Soliditeten uppgick till 62 procent (63), nettobelåningsgraden
till 16 procent (15) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,0).

· Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,1 procent (4,1).
Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,0
procent (2,5).

· Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt
Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index i kategorin storbolag.

Stockholm den 7 november 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2019

Frågor besvaras av Bo Wikare, Tf Verkställande direktör och Åsa
Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl.
11:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hufvudstaden/r/delarsrapport-januari---septem...
https://mb.cision.com/Main/2433/2955190/1137394.pdf
https://mb.cision.com/Public/2433/2955190/aa85bc11d5b46d1a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.