Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-11

Huhtamäki Oyj: Huhtamäki Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2016 KLO 9.00
Huhtamäki Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 klo 13.00
Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e,
Helsinki.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,66 euroa osakkeelta. Osinko
maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksettaisiin 2.5.2016.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young
Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri
Pärssisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien
osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 13
prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista kuitenkin siten,
että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10 000 000 kappaletta ja omia
osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000 kappaletta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017
asti.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
koskien hallituksen jäseniä sekä heidän palkkioitaan on suunniteltu
julkistettavaksi viimeistään 31.3.2016.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
viimeistään 31.3.2016. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34
maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua
kaikkialla, missä he toimivat. Noin 15 800 työntekijäämme kehittää ja
valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat
huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme
vuonna 2015 oli 2,7 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Huhtamäki Oyj via Globenewswire

HUG#1985173

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.