Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2014 KLO 8.30

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi kaikissa liiketoimintasegmenteissä

Q1 2014 lyhyesti

* Liikevaihto oli 564 milj. euroa (568 milj. euroa)
* Liikevoitto oli 41 milj. euroa (37 milj. euroa)
* Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,24 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä
markkinoilla 13 %
* Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa
merkittävästi. Negatiivinen vaikutus oli 30 milj. euroa

Avainluvut

--------------------------------------------------------------------
|milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 Muutos FY 2013 |
| |
|Liikevaihto 563,7 568,4 -1 % 2 342,2 |
|Käyttökate (EBITDA)* 63,6 59,7 7 % 256,4 |
|Käyttökateprosentti* 11,3 % 10,5 % 10,9 % |
|Liikevoitto (EBIT)* 41,4 37,2 11 % 166,7 |
|Liikevoittoprosentti* 7,3 % 6,5 % 7,1 % |
|Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,27 0,24 13 % 1,21 |
|Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)* 12,1 % 12,9 % 12,1 % |
|Oman pääoman tuotto (ROE)* 16,1 % 15,4 % 15,8 % |
|Investoinnit 22,0 26,8 -18 % 121,0 |
|Vapaa rahavirta -11,3 -21,4 47 % 56,0 |
--------------------------------------------------------------------
* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -30,6 milj. euroa vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:
"Huhtamäen liiketoimintaedellytykset olivat vuoden 2014 ensimmäisellä
neljänneksellä suhteellisen vakaat ja hyvät huolimatta Itä-Euroopan
voimistuneesta poliittisesta epävakaudesta sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan
markkinoiden hitaasta kasvusta. Kuluttajapakkausten kysyntä oli hyvällä
tasolla Itä-Euroopan markkinoilla ja kehittyvillä markkinoilla. Konsernin
liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 % pääosin hyvän volyymikehityksen
ansiosta. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 13 %.
Valuuttakurssivaihtelut heikensivät merkittävästi konsernin raportoitua
liikevaihtoa, sillä lähes kaikkien Huhtamäen euroalueen ulkopuolisten
toimintamaiden valuutat heikkenivät suhteessa euroon.
Krimin tilanne on toistaiseksi vaikuttanut erittäin vähän, jos ollenkaan,
Huhtamäen liiketoimintaan. Venäjän tarjoilu- ja kuitupakkaustoimintomme
palvelevat pääasiassa paikallisia asiakkaita paikallisesti valmistetuilla
tuotteilla, ja ellei tilanne muutu dramaattisesti, uskomme kasvun Venäjällä
jatkuvan.

Huhtamäen pääraaka-aineiden hinnat ovat pysyneet taloustilanteen yleisestä
epävarmuudesta huolimatta suhteellisen vakaina vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Kierrätyskuidun kysyntä ja tarjonta ovat olleet
maailmanlaajuisesti suhteellisen hyvin tasapainossa. Merkittävän
yhdysvaltalaisen tarjoilupalveluyrityksen päätös siirtyä käyttämään
kartonkikuppeja vaahtomuovisten sijaan nostaa raaka-aineen hintaa kysynnän
kasvaessa. Muovien hinnat ovat kallistuneet Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa,
mikä kohdistaa paineita katemarginaaleihin.

Huhtamäen taloudellinen tulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä.
Konsernin tulosta paransivat volyymien kasvu ja tehostunut toiminta. Vuodelle
saatiin hyvä alku, emmekä näe syytä muuttaa helmikuussa julkistettuja näkymiä
vuodelle 2014."

Tuloskehitys Q1 2014
Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 5 % kaikkien liiketoimintasegmenttien raportoidessa
orgaanista kasvua. Kehittyvillä markkinoilla vertailukelpoinen kasvu oli 13
%; nopeinta kasvu oli Itä-Euroopassa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli
564 milj. euroa (568 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus
liikevaihtoon oli merkittävä, -30 milj. euroa vuoden 2013 valuuttakursseihin
verrattuna, sillä useimmat valuutat heikkenivät suhteessa euroon. Merkittävin
negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon tuli Yhdysvaltain dollarin,
Intian rupian ja Venäjän ruplan kurssivaihteluista.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

-----------------------------------------------------------------------------------
|milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 Muutos Osuus konsernista Q1 2014 |
| |
|Foodservice Europe-Asia-Oceania 142,0 149,6 -5,1 % 25 % |
|North America 164,2 164,6 -0,2 % 29 % |
|Flexible Packaging 150,8 149,1 1,1 % 26 % |
|Molded Fiber 61,5 60,6 1,5 % 11 % |
|Films 51,7 48,6 6,4 % 9 % |
-----------------------------------------------------------------------------------
Ilman sisäisen myynnin eliminointeja, jotka olivat -6,5 milj. euroa kaudella
Q1 2014 ja -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2013.

VERTAILUKELPOINEN KASVU SEGMENTEITTÄIN

------------------------------------------------------------------
| Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 |
| |
|Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 3 % 3 % 1 % |
|North America 3 % 6 % 7 % 3 % |
|Flexible Packaging 7 % 9 % 6 % 3 % |
|Molded Fiber 10 % 10 % 6 % 5 % |
|Films 9 % 2 % 3 % -7 % |
|Konserni 5 % 6 % 5 % 2 % |
------------------------------------------------------------------
Konsernin tuloskehitys vertailukelpoisin valuuttakurssein oli vahvaa kaikkien
liiketoimintasegmenttien vaikuttaessa myönteisesti konsernin liikevoiton
kasvuun. Pääsyitä myönteiseen kehitykseen olivat volyymien kasvu ja
tehokkaana jatkunut kustannusten hallinta. Liikevoitto kasvoi
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 14 %. Konsernin raportoitu
liikevoitto oli 41 milj. euroa (37 milj. euroa). Valuuttakurssien
translaatiovaikutus pienensi liikevoittoa 2 milj. euroa.
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

-----------------------------------------------------------------------------------
|milj. euroa Q1 2014 Q1 2013 Muutos Osuus konsernista Q1 2014 |
| |
|Foodservice Europe-Asia-Oceania 11,0 8,4 31,0 % 27 % |
|North America 8,8 7,8 12,8 % 21 % |
|Flexible Packaging 11,0 11,2 -1,8 % 27 % |
|Molded Fiber 7,6 7,1 7,0 % 18 % |
|Films 3,0 1,8 66,7 % 7 % |
-----------------------------------------------------------------------------------
Ilman Muiden toimintojen liikevoittoa 0,0 milj. euroa kaudella Q1 2014 ja 0,9
milj. euroa kaudella Q1 2013.

Nettorahoituskulut kasvoivat ja olivat 8 milj. euroa (7 milj. euroa).
Rahoituskulujen kasvu johtui ulkoisen velan määrän kasvusta edelliseen
vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2013 toisella neljänneksellä liikkeeseen
lasketusta kiinteäkorkoisesta vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta.
Verokulut olivat 5 milj. euroa (5 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 %
(16 %).
Katsauskauden raportoitu voitto oli 28 milj. euroa (26 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,24 euroa).

Muutoksia katsauskauden jälkeen

Shashank Sinha nimitettiin Flexible Packaging -segmentin johtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.4.2014 alkaen. Samalla Suresh Gupta luopui
segmentin johtotehtävistä ja konsernin johtoryhmän jäsenyydestä. Hän jatkaa
konsernissa neuvonantajana ja raportoi toimitusjohtaja Jukka Moisiolle.

Näkymät vuodelle 2014

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina
vuonna 2014. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa
positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien
hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla
tasolla kuin vuonna 2013. Huomattavan osan investoinneista odotetaan
kohdistuvan kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.
Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2014

----------------------------------------------------------
|Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: |
|- Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 18.7.2014 |
|- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 23.10.2014 |
| |
----------------------------------------------------------
Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäen osavuosikatsauksesta 1.1.-31.3.2014.
Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi
saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.
Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja,
jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja
kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 400 työntekijää 61
tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 30 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee
Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Huhtamaki Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014
http://hugin.info/3006/R/1779139/608123.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Huhtamäki Oyj via Globenewswire

HUG#1779139

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.