Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-21

Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015: Kannattavuus parani edelleen

1.1. - 31.3.2015: Kannattavuus parani edelleen

Q1 2015 lyhyesti

* Liikevaihto oli 630 milj. euroa (514 milj. euroa)
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 50 milj. euroa (38 milj. euroa)
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,33 euroa (0,25 euroa)
* Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 5 % ja kehittyvillä
markkinoilla 6 %
* Valuuttakurssien vaihtelut paransivat konsernin liikevaihtoa 53 milj. euroa
* Intiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Afrikassa toimivan
joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön hankinta saatettiin
päätökseen tammikuun 2015 lopussa ja liiketoiminta liitettiin osaksi
Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2015 alkaen

Avainluvut
------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos FY 2014 |
| Liikevaihto 630,1 513,6 23 % 2 235,7 |
| Käyttökate (EBITDA)* 74,8 58,7 27 % 259,0 |
| Käyttökateprosentti* 11,9 % 11,4 % 11,6 % |
| Liikevoitto (EBIT)* 49,7 38,4 29 % 174,9 |
| Liikevoittoprosentti* 7,9 % 7,5 % 7,8 % |
| Osakekohtainen tulos (EPS)*, euroa 0,33 0,25 32 % 1,24 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)** 12,8 % 12,1 % 12,6 % |
| Oman pääoman tuotto (ROE)** 16,2 % 16,1 % 16,1 % |
| Investoinnit 24,7 21,5 15 % 127,0 |
| Vapaa rahavirta -19,4 -11,3 -72 % 64,6 |
| |
| Mukaan lukien lopetetut toiminnot vuoden 2014 osalta |
| Osakekohtainen tulos (EPS)**, euroa 0,33 0,27 22 % 1,28 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), raportoitu, euroa 0,29 0,27 7 % 1,33 |
------------------------------------------------------------------------------------
* Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015.

** Ilman kertaluonteisia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015
ja 5,1 milj. euroa vuonna 2014.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut, mukaan
lukien vuoden 2014 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat toiminnot.
Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North
America, Flexible Packaging ja Molded Fiber -liiketoimintasegmentit.
Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2014 osalta joulukuun 2014 lopussa
myyty Films-liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut
liittyvät vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Osavuosikatsauksessa esitetyt
ROI-, ROE- ja RONA-tunnusluvut on laskettu liukuvana 12 kuukauden
keskiarvona.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

"Vuosi 2015 alkoi hyvin. Kaikki segmentit kasvoivat orgaanisesti ja paransivat
kannattavuuttaan. Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu vuosineljänneksellä
oli 5 %. North America- ja Flexible Packaging -segmenttien liikevaihdon ja
liikevoiton kasvu oli vahvaa. On palkitsevaa nähdä, että Pohjois-Amerikan
tiimimme tekemä työ kantaa hedelmää. Ilahduttavaa oli myös kaikkien
liiketoimintasegmenttiemme liikevaihdon kasvu Euroopassa. Toisaalta kuuden
prosentin kasvu kehittyvillä markkinoilla ei ollut täysin odotustemme
mukainen. Laimea kasvu johtui pääasiassa Kiinasta, kun taas kasvu
Kaakkois-Aasiassa, Venäjällä ja Etelä-Amerikassa jatkui.

Tammikuun lopussa päätökseen saatu Positive Packaging -yhtiön osto
myötävaikutti liikevaihtomme kasvuun kahden kuukauden ajalta. Yhtiön
integrointi on vasta alkuvaiheessa, mutta olemme tyytyväisiä voidessamme
raportoida voitollisen tuloksen jo ensimmäiseltä kahdelta kuukaudelta.

Terävöitimme strategiaamme ja julkistimme uudistetun yritysilmeemme vuoden
2014 lopussa. On ollut mukava huomata, että uudistunut Huhtamäki on saanut
asiakkaidemme, työntekijöidemme, sijoittajien ja muiden sidosryhmiemme
keskuudessa hyvän vastaanoton. Jatkamme uuden strategian toteuttamista
tavoitteenamme liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantaminen."

Tuloskehitys Q1 2015

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vuosineljänneksellä 5 %.
Kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi. Kasvu oli vahvinta
North America -liiketoimintasegmentissä. Kehittyvillä markkinoilla
vertailukelpoinen kasvu oli 6 %. Sitä vauhditti hyvänä jatkunut kehitys
erityisesti Venäjällä, Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, kun taas
Kiinassa liikevaihto laski edelleen. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 630
milj. euroa (514 milj. euroa). Orgaanisen kasvun lisäksi liikevaihdon kasvuun
myötävaikuttivat merkittävästi Positive Packaging -yhtiön osto ja
valuuttakurssien translaatiovaikutus, joka oli 53 milj. euroa vuoden 2014
valuuttakursseihin verrattuna. Valuuttakurssivaikutus oli pääosin seurausta
Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta suhteessa euroon.

Liikevaihto segmenteittäin

----------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos Osuus konsernista Q1 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 153,9 142,0 8 % 24 % |
| North America 210,7 164,2 28 % 33 % |
| Flexible Packaging 206,0 150,8 37 % 33 % |
| Molded Fiber 65,2 61,5 6 % 10 % |
| Sisäisen myynnin eliminointi -5,7 -4,9 |
| Konserni 630,1 513,6 23 % |
----------------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

-----------------------------------------------------------------------
| Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 2 % 4 % 5 % |
| North America 7 % 5 % 4 % 10 % |
| Flexible Packaging 5 % 12 % 6 % 4 % |
| Molded Fiber 5 % 7 % 9 % 10 % |
| Konserni 5 % 6 % 5 % 7 % |
-----------------------------------------------------------------------
Konsernin tuloskehitys oli hyvä kaikkien liiketoimintasegmenttien vaikuttaessa
myönteisesti konsernin liikevoiton kasvuun. Tuloskehitys oli vahvinta North
America -liiketoimintasegmentissä. Konsernin liikevoitto oli 50 milj. euroa
ilman -4 milj. euron kertaluonteisia eriä (38 milj. euroa). Myös ostettu
Positive Packaging -yhtiö myötävaikutti liikevoiton kasvuun. Valuuttakurssien
translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 4 milj. euroa.

Liikevoitto segmenteittäin

----------------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa Q1 2015 Q1 2014 Muutos Osuus konsernista Q1 2015 |
| Foodservice Europe-Asia-Oceania 11,9 11,0 8 % 23 % |
| North America 13,8 8,8 57 % 27 % |
| Flexible Packaging 17,0 11,0 55 % 33 % |
| Molded Fiber 8,6 7,6 13 % 17 % |
| Muut toiminnot -1,6 0,0 |
| Konserni 49,7 38,4 29 % |
----------------------------------------------------------------------------------------
Muiden toimintojen liikevoittoon ei sisälly kertaluonteisia eriä, jotka olivat
-4,1 milj. euroa kaudella Q1 2015.

Nettorahoituskulut kasvoivat 9 milj. euroon (7 milj. euroa). Kauppahinnan
maksu Positive Packaging -yhtiöstä tammikuun lopussa johti nettovelan ja
siten myös nettorahoituskulujen kasvuun. Verokulut olivat 6 milj. euroa (5
milj. euroa). Vastaava veroaste oli 16 % (16 %).

Katsauskauden voitto oli 31 milj. euroa sisältäen -4 milj. euroa
kertaluonteisia eriä (26 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 0,33 euroa (0,25 euroa). Raportoitu osakekohtainen
tulos oli 0,29 euroa (0,25 euroa jatkuvista toiminnoista ja 0,27 euroa
sisältäen lopetetut toiminnot).

Näkymät vuodelle 2015
Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina
vuonna 2015. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa
positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien
hyödyntämisen jatkamisen. Investointien määrän odotetaan olevan samalla
tasolla kuin vuonna 2014. Valtaosan investoinneista odotetaan kohdistuvan
kasvun vahvistamiseen kehittyvillä markkinoilla.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2015

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.4.2015 kello
11.00 alkaen Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2015
Vuoden aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset:
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015 24.7.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 22.10.2015

Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta
1.1.-31.3.2015. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen
liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.huhtamaki.fi.

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7801
Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 68 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34
maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua
kaikkialla, missä he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja
valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat
huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme
vuonna 2014 oli 2,2 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Huhtamäki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
http://hugin.info/3006/R/1912510/682645.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Huhtamäki Oyj via Globenewswire

HUG#1912510

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.