Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Humana AB: Börsintroduktion, ny finansiering och förvärv

Första kvartalet: januari-mars 2016

· Rörelseintäkterna uppgick till 1 471 MSEK (1 351), en ökning med
9% eller 120 MSEK. Förvärv har bidragit positivt till intäkterna med
88 MSEK. Avyttrat bolag bidrog föregående år med 12 MSEK. Organiskt
ökade intäkterna med 43 MSEK, eller 3,2%. I konstant valuta ökade
intäkterna organiskt med 3,9%.

· Rörelseresultatet uppgick till 41 MSEK (84). Förvärv har bidragit
positivt till rörelseresultatet med 11 MSEK. Rörelseresultatet har
påverkats negativt av ökade kostnader för sociala avgifter uppgående
till 11 MSEK samt resultatpåverkande poster av engångskaraktär i
samband med bolagets börsnotering uppgående till 38 MSEK (2).
Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering uppgick
till 79 MSEK (86), en justerad rörelsemarginal om 5,4% (6,4).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -16 MSEK (42).
Kostnader för att omförhandla bolagets långsiktiga finansiering har
belastat resultatet i kvartalet med cirka 42 MSEK.

· Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick
till -0,82 SEK (0,46).

· Operativt kassaflöde uppgick till -33 MSEK (32).
Händelser i första kvartalet

· Humana börsnoteras på Nasdaq Main Market
Humana noterades den 22 mars på Nasdaq Main Market. Introduktionskurs
var 62 SEK motsvarande ett marknadsvärde om cirka 3,3 miljarder SEK.

· Nyemission, nytt antal aktier och ny ägarstruktur i Humana
I samband med börsnoteringen genomförde Humana en nyemission uppgående
till 450 MSEK, netto 404 MSEK efter 46 MSEK i totala
noteringskostnader, varav 38 MSEK påverkade kassaflöde- och
rörelseresultatet. Antalet aktier ökade med 7 258 064. Det totala
antalet aktier uppgick per sista mars 2016 till 53 140 064 och
antalet aktieägare var 7 204.

· Humana genomför en refinansiering
Humana har ingått en ny långsiktig finansiering. Det nya låneavtalet
uppgår till 2 200 MSEK och har en löptid på fem år. Avtalet sänker
Humanas räntekostnader betydligt samtidigt som det ger företaget mer
fördelaktiga covenantvillkor.

Händelser efter kvartalets slut

· Humana expanderar in i Finland genom förvärvet av Arjessa
Arjessa är en ledande individ- och familjeomsorgsaktör i Finland.
Företagets intäkter för 2015 uppgick till 32,1 MEUR och
rörelseresultat före goodwillavskrivningar till 3,1 MEUR.
Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 32 MEUR.
Transaktionen, som är godkänd av den finska konkurrensmyndigheten,
förväntas slutföras under slutet av det andra kvartalet 2016.

· Humana förvärvar Nygårds Vård Gotland AB
Intäkterna i Nygårds Vård Gotland AB, som bedriver boenden med
särskild service för vuxna med psykisk funktionsnedsättning, uppgick
under 2015 till 12 MSEK.

Informationen är sådan som Humana AB ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande
klockan 08:00 den 19 maj 2016.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000
engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster
till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen "Alla har rätt
till ett bra liv". 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK.
Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har
huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se
(http://www.corporate.humana.se)eller http://corporate.humana.se
(http://www.corporate.humana.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/humana-ab/r/borsintroduktion--ny-finansiering-...
http://mb.cision.com/Main/11148/2012323/517656.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.