Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Humana AB: Humana rapporterar resultatet för andra kvartalet 2019

Förbättring inom Individ & Familj och fokus på tillväxt i övriga
affärsområden

Andra kvartalet, april-juni 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 1 918 miljoner kronor (1 696), en
ökning med 13 % varav den organiska tillväxten var 2,5 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (78), en minskning med 42
%. Exklusive effekterna av IFRS 16, den nya standarden för hur man
redovisar leasing och som gäller från 1 januari 2019, samt exklusive
förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt integrationskostnader
uppgick rörelseresultatet till 65 Mkr (74), en minskning med 12 %.
Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-).
Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter uppgick till -26 Mkr (4)
och integrationskostnader för Coronaria Hoiva var -4 Mkr (-).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 Mkr (47).
Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 4
Mkr (47).

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,04 kronor (0,88). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick
resultatet per aktie till 0,07 kr (0,88).

· Operativt kassaflöde uppgick till 136 Mkr (143). Exklusive
effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 62 Mkr
(143).

Halvårsperioden, januari-juni 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 3 626 Mkr (3 344), en ökning med 8
% varav den organiska tillväxten var 2 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr (159), en minskning med 23
%. Exklusive effekterna av IFRS 16 samt exklusive förvärvsrelaterade
kostnader och intäkter samt integrationskostnader uppgick
rörelseresultatet till 137 Mkr (155), en minskning med 12 %.
Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (-).
Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter uppgick till -28 Mkr (4)
och integrationskostnader för Coronaria Hoiva var -4 Mkr (-).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 42 Mkr (92).
Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till
52 Mkr (92).

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 0,79 kronor (1,73). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick
resultatet per aktie till 0,98 kronor (1,73).

· Operativt kassaflöde uppgick till 169 Mkr (113). Exklusive
effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 38 Mkr
(113).

Väsentliga händelser i andra kvartalet och efter kvartalets slut

· I april godkände finländska konkurrensmyndigheten Humanas förvärv
av finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy och
transaktionen slutfördes. Köpeskillingen uppgick till 71 miljoner
EUR, cirka 736 Mkr (enterprise value).

· Under kvartalet förvärvade Humana assistansföretaget Assistans på
Gotland AB. Helårsintäkterna uppgår till cirka 56 Mkr och bolaget har
cirka 115 anställda.

· Under kvartalet och efter kvartalets slut har Humana skrivit
avtal om sammanlagt fyra nya äldreboenden i egen regi. Under
kvartalet skrev Humana avtal om nya boenden i Falkenberg respektive
Norrtälje, med 60 respektive 80 lägenheter. Efter kvartalets slut
skrev Humana avtal om ytterligare två boenden med 60 lägenheter
vardera, ännu ett i Norrtälje samt ett i Ängelholm. Samtliga
verksamheter beräknas starta 2021.

· Efter kvartalets slut ingick Humana avtal med
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om en försäljning av 37
näringsfastigheter i Finland, Sverige och Norge. Värdet på
fastighetsportföljen, som överlåts genom en sale and
leaseback-transaktion, uppgår till 468 Mkr. Den genomsnittliga
avtalslängden på hyresperioden för fastigheterna är 14,2 år och den
tillkommande årliga hyreskostnaden uppgår till 32 Mkr.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Årets andra kvartal var händelserikt och kan summeras med två
förvärv, med två nya avtal för äldreboenden i egen regi (och
ytterligare två efter kvartalet) samt att vi såg effekter av våra
satsningar på försäljningen inom affärsområdet Individ & Familj. Våra
intäkter växer i linje med vårt finansiella mål men resultatmässigt
var kvartalet svagt, huvudsakligen förklaras det av kostnader för
våra olika tillväxtinitiativ", säger Rasmus Nerman.

"Humanas rörelseintäkter uppgick till 1,9 miljarder kronor i andra
kvartalet, en ökning med 13 procent som framförallt var
förvärvsdriven. Vi gläds åt utvecklingen inom Personlig Assistans,
Äldreomsorg, den norska verksamheten och Arjessa i Finland och att
åtgärderna inom Individ & Familj börjar ge effekt, men det
överskuggas av en svag utveckling i det nyförvärvade Coronaria Hoiva
och belastningen av förvärvs- och tillväxtrelaterade engångskostnader
som gör kvartalsresultatet svagt", säger han.

Telefonkonferens
En webbsänd telefonkonferens hålls i dag den 16 augusti 2019 klockan
09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf
Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande
ring in på:

SE: +46 8 505 583 57
UK: +44 333 300 92 66
USA: +1 833 526 83 82

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019
kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, vice vd och CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070-601 48 53,
anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000
engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som
utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen
"Alla har rätt till ett bra liv". 2018 uppgick rörelseintäkterna till
6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och
har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller
corporate.humana.se (http://corporate.humana.se/sv)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/humana-ab/r/humana-rapporterar-resultatet-for...
https://mb.cision.com/Main/11148/2882007/1090787.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.