Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Humana AB: Humana rapporterar resultatet för första kvartalet 2020

Ett kvartal präglat av mobilisering, sammanhållning och hjältedåd
Humanas fokus under första kvartalet, framförallt andra halvan, var i
likhet med övriga samhället riktat mot förberedelser och hantering av
det nya coronaviruset. Humana har 9 000 kunder och klienter, många i
riskgrupper, och samtliga verksamheter måste motverka smittspridning
och hantera eventuell smitta. Finansiellt var utvecklingen god.
Intäkterna ökade med 13 procent, varav 4 procent organiskt, och
rörelseresultatet stärktes, trots viss negativ effekt kopplad till
pandemin i slutet av kvartalet.

Första kvartalet, januari-mars, 2020 i korthet

· Rörelseintäkterna uppgick till 1 938 miljoner kronor (1 708), en
ökning med 13 % varav den organiska tillväxten var 3,8 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 98 Mkr (77), en ökning med 28 %.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 53 Mkr (44).
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 1,00 kronor (0,83).

· Operativt kassaflöde uppgick till 95 Mkr (33).
Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut

· Humanas styrelse fattar beslut om att revidera de finansiella
målen. De reviderade finansiella målen gäller från 2020.

· Med anledning av den rådande situationen till följd av
covid-19-pandemin beslutar styrelsen den 30 mars att återkalla
förslaget om utdelning i syfte att öka bolagets handlingsfrihet och
stärka bolagets finansiella uthållighet. Humanas årsstämma äger rum
den 7 maj 2020, samma dag som denna rapport publiceras.

· Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019
att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet är att
möjliggöra en överlåtelse av aktier till deltagare i ett
aktiesparprogram för anställda som löpt sedan 2017 och fram till 31
januari 2020. Högst 60 000 egna aktier får förvärvas till ett
maximalt belopp om 3 600 000 kronor. Återköpsperioden löpte mellan 31
mars 2020 och 14 april 2020. Antalet återköpta aktier är 52 462.

· Humana etablerar en krisorganisation för att säkerställa en god
hantering och minimerad smittspridning av covid-19-viruset.
Riskanalyser genomförs löpande i alla verksamheter och en rad
försiktighetsåtgärder vidtas. Bland annat införs besöksstopp på
Humanas äldreboenden. Arbetet fortgår.

· Humana har i april förlängt befintliga lånefaciliteter, med
oförändrade villkor, ytterligare ett år, till 2022.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet

"Årets första kvartal tog för Humana, liksom för alla bolag, en
vändning som inte liknar något vi tidigare upplevt. Redan innan det
stod klart att samhällsspridning av covid-19 inte skulle kunna
undvikas hade Humana en krisorganisation i gång för att stödja
hanteringen i våra verksamheter. Arbetet handlar om att göra
riskanalyser, se till att våra rutiner hela tiden är fullt ut
anpassade till rådande läge, att säkra tillgången på skyddsutrustning
samt kommunikation med medarbetare, kunder, klienter och anhöriga.
Inom vår äldreomsorg, som finns i Sverige och i Finland, har det
varit en särskilt krävande tid, där vi dagligen lägger stor kraft på
arbetet med att motverka smittspridning och hantera eventuell smitta
på ett bra sätt. Men detsamma gäller alla våra verksamheter. Totalt
har Humana 9 000 kunder och klienter och samtliga verksamheter måste
hantera utvecklingen vad gäller covid-19, om än i olika grad och med
olika utmaningar i arbetet", säger Rasmus Nerman.

"Finansiellt såg vi en god utveckling det första kvartalet. Humanas
rörelseintäkter uppgick till 1 938 Mkr, en ökning med 13 procent som
dels förklaras av förra årets förvärv i Finland, dels av en organisk
tillväxt på 4 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 98 Mkr och
rörelsemarginalen till 5,1 procent. Den pågående pandemin gav de
sista veckorna i kvartalet en viss negativ effekt på såväl intäkter
som kostnader", säger han.

"Pandemin sätter Humana, liksom hela samhället, på hårt prov och
kommer fortsatt ta mycket av vårt fokus under innevarande kvartal och
resten av året. Vi räknar med högre kostnader kopplat till covid-19
även i andra kvartalet samtidigt som även intäkterna förväntas
påverkas. I slutänden handlar det förstås om hur vi klarar omsorgen
av våra kunder och klienter och arbetsmiljön för våra 15 000
medarbetare. Jag är stolt över vad vi alla tillsammans har
åstadkommit så här långt. Det har varit hårt arbete, mycket oro men
också stor sammanhållning och ett otroligt engagemang. Ett varmt tack
till alla medarbetare men också till våra kunder, klienter och
anhöriga som alla har bidragit. Årets medarbetarundersökning, som
nyligen blev klar, bekräftar och förstärker tidigare års fina
resultat där den övergripande medarbetarnöjdheten ökade ytterligare.
Jag är övertygad om att resultaten i medarbetarundersökningen
tillsammans med resultaten i vårt kvalitetsindex, Humana Quality
Index, är viktiga indikatorer på hur starka vi kommer att kunna stå
framåt", säger Rasmus Nerman.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 7 maj 2020 klockan 09:00 CET då
vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier
presenterar rapporten och svarar på frågor. Med anledning av den
pågående pandemin kommer även kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm
närvara för att kunna svara på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5055 8354
UK: +44 33 3300 9031
USA: +1 833 526 8397

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier, vice vd och CFO, 070 164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53,
anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 15 000
engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som
utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen
"Alla har rätt till ett bra liv". 2019 uppgick rörelseintäkterna till
7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har
huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller
corporate.humana.se (http://corporate.humana.se/sv)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/humana-ab/r/humana-rapporterar-resultatet-for...
https://mb.cision.com/Main/11148/3105675/1243296.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.