Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Humana AB: Humana rapporterar resultatet för tredje kvartalet 2019

God tillväxt, nöjdare kunder och bättre resultat

Tredje kvartalet, juli-september 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 1 928 miljoner kronor (1 677), en
ökning med 15 %. Den organiska tillväxten var 3,2 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 176 Mkr (151), en ökning med 17 %.
Exklusive effekterna av IFRS 16, standarden för hur man redovisar
leasing som gäller från 1 januari 2019, uppgick rörelseresultatet
till 164 Mkr (151), en ökning med 9 %.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 128 Mkr (102).
Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till
134 Mkr (102).

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 2,42 kronor (1,92).

· Operativt kassaflöde uppgick till 206 Mkr (35). Exklusive
effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 121 Mkr
(35).

Delårsperioden, januari-september 2019

· Rörelseintäkterna uppgick till 5 554 Mkr (5 021), en ökning med 11
%. Den organiska tillväxten var 2,4 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 298 Mkr (310), en minskning med 4
%. Resultatet inkluderar förvärvsrelaterade kostnader och intäkter om
-28 Mkr (5) och integrationskostnader för Coronaria Hoiva om -8 Mkr
(-). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet till
269 Mkr (310), en minskning med 13 %. Effekterna av IFRS 16 på
rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (-).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 170 Mkr (194).
Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till
186 Mkr (194).

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till 3,21 kronor (3,65). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick
resultatet per aktie till 3,52 kronor (3,65).

· Operativt kassaflöde uppgick till 375 Mkr (149). Exklusive
effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 159 Mkr
(149).

Väsentliga händelser i tredje kvartalet och efter kvartalets slut

· Humana skrev under kvartalet avtal om ytterligare två nya
äldreboenden i egen regi, ett i Norrtälje samt ett i Ängelholm.
Boendena kommer vardera ha 60 lägenheter. Verksamheterna beräknas
starta första halvåret 2021.

· Humana ingick under kvartalet avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden om en försäljning av 37 näringsfastigheter i Finland, Sverige
och Norge. Värdet på fastighetsportföljen, som överlåts genom en sale
and leaseback-transaktion, uppgår till 468 Mkr. Den genomsnittliga
hyresavtalslängden för fastigheterna är 14,2 år och den tillkommande
årliga hyreskostnaden uppgår till 32 Mkr. Överlåtelse av befintliga
fastigheter skedde under juli 2019. Pågående byggnationer överlåts
när fastigheterna är färdigställda, vilket beräknas bli senast under
andra kvartalet 2020.

· Anu Kallio utsågs under kvartalet till ny chef för Humana i
Finland. Hon tillträder senast 1 mars 2020. Anu Kallio var tidigare
vd för det finländska omsorgsbolaget Rinnekoti.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Det tredje kvartalet kan sammanfattas med god tillväxt, ökad
kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Både rörelseresultat och
rörelsemarginal kom in på en hög nivå. Alla Humanas affärsområden
utvecklas i rätt riktning och det finns flera anledningar att vara
stolt. På Humanas äldreboenden har till exempel vår viktigaste
parameter - kundnöjdheten - stigit ytterligare i årets nationella
mätning av Socialstyrelsen. Humana ligger högt över rikssnittet för
alla äldreboenden i Sverige", säger Rasmus Nerman.

"Under hösten har vi tillsammans med vår delvis nya styrelse lagt ned
ett betydande arbete på att se över vår strategi. Vi har konstaterat
att vi befinner oss i attraktiva segment där vi dessutom har ledande
positioner och att vi gör bra ifrån oss, också när vi jämför oss med
våra konkurrenter. Det finns dock tydlig potential att stärka
lönsamheten och att skapa större stabilitet och förutsägbarhet i våra
verksamheter. Det arbetet fortgår", säger han.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 8 november 2019 klockan 09:00
CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf
Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande
ring in på:

SE: +46 8 505 583 66
UK: +44 333 300 92 60
USA: +1 844 625 15 70

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070-601 48 53,
anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000
engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som
utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen
"Alla har rätt till ett bra liv". 2018 uppgick rörelseintäkterna till
6 725 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har
huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller
corporate.humana.se (http://corporate.humana.se/sv)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/humana-ab/r/humana-rapporterar-resultatet-for...
https://mb.cision.com/Main/11148/2956379/1137626.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.