Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Humana AB: Stark intäkts- och resultattillväxt

Tredje kvartalet: juli-september 2016

· Rörelseintäkterna uppgick till 1 676 MSEK (1 404), en ökning med
19% eller 272 MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 159 MSEK (126), en ökning med 33
MSEK. Rörelsemarginalen i kvartalet uppgick till 9,5% (9,0).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 118 MSEK (31).
· Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick
till 2,22 SEK (-0,73).

· Operativt kassaflöde uppgick till 51 MSEK (37).
Delårsperioden: januari-september 2016

· Rörelseintäkterna uppgick till 4 681 MSEK (4 134), en ökning med
13% eller 547 MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till 256 MSEK (234), en ökning med 22
MSEK. Rörelseresultatet justerat för kostnader för börsnotering
uppgick till 296 MSEK (277), motsvarande en justerad rörelsemarginal
om 6,3% (6,7).

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK (66).
Kostnader i samband med börsnotering och refinansiering har belastat
resultatet före skatt med 82 MSEK (54) före skatt.

· Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick
till 2,28 SEK (0,05).

· Operativt kassaflöde uppgick till 111 MSEK (190).
Händelser i tredje kvartalet

· Ändrad ersättning och fastställd löneökning inom personlig
assistans i Sverige

Den avtalade löneökningen för personliga assistenter i Sverige har
fastställts till 2,2%. Löneökningen sker retroaktivt från den 1 juli
2016. Samtidigt har regeringen i sin budget föreslagit att ökningen
av schablonersättningen blir 1% från 1 januari 2017 istället från
tidigare kommunicerat 1,4%.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Försäkringskassan övergår från förskotts- till
efterskottsbetalning

I enlighet med tidigare kommunikation införde Försäkringskassan från 1
oktober 2016 efterskottsbetalning från tidigare förskottsbetalning.
Den finansiella påverkan av förändringen är ännu inte helt tydlig.
Bolagets bedömning om ett ökat rörelsekapitalbehov uppgående till
200-300 MSEK kvarstår.

Presentation av rapporten idag klockan 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor,
vänligen ring in på något av följande nummer:

· SE: +46 8 566 426 62 eller

· UK: +44 203 008 98 02

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan
konferensen börjar på Humanas webbplats http://corporate.humana.se
och under Finansiell information/Rapporter & presentationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Rasmus Nerman, vd och koncernchef, 070-828 1860,
rasmus.nerman@humana.se

(cecilia.lannebo@humana.se)Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17,
ulf.bonnevier@humana.se (cecilia.lannebo@humana.se)

Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster
inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och
bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 16 000
engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför
omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen
"Alla har rätt till ett bra liv". 2015 uppgick rörelseintäkterna till
5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och
har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se
(http://www.corporate.humana.se)eller http://corporate.humana.se
(http://www.corporate.humana.se)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/humana-ab/r/stark-intakts--och-resultattillvax...
http://mb.cision.com/Main/11148/2124863/591219.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.