Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Husqvarna AB: Delårsrapport januari - mars 2014

Kai Wärn, VD och koncernchef:
"Vi är nöjda med att se att första kvartalets resultat gynnats av det
accelererade förbättringsprogrammet och en god efterfrågan på
marknaden. Programmet som inleddes förra året, med syfte att
väsentligt stärka koncernens lönsamhet, uppvisar lovande resultat.
Kostnaderna för direkt material har minskat och ett tydligare fokus
på våra premiumvarumärken, och på de produktområden där vi är
marknadsledande, börjar ge positiva effekter.

Ur ett marknadsperspektiv började året bra i Europa som påverkades
positivt av en tidig vår. Efterfrågan i Nordamerika utvecklades
positivt till följd av detaljhandelns lageruppbyggnad, trots ännu en
lång vinter i stora delar av regionen. Den totala valutajusterade
nettoomsättningen för koncernen ökade med 7%, med ökad försäljning
inom alla affärsområden. Rörelseresultatet ökade med 31% till 903
Mkr, trots en negativ valutapåverkan, och rörelsemarginalen ökade
till 9,3% (7,6).

Amerika uppvisade betydande lönsamhetsförbättringar. Kostnaderna för
direkt material minskade och kanalmixen utvecklades positivt, vilket
bidrog till en fortsatt återhämtning av rörelseresultatet och
marginalen till 218 Mkr (142) respektive 4,8% (3,3). De första
erfarenheterna av den nya organisationen som bygger på separata
resultatenheter för detalj- och fackhandeln, stärker vår uppfattning
att denna struktur kommer att vara ett viktigt verktyg för att
ytterligare förbättra lönsamheten.

I Europa & Asien/Stillahavsområdet är vi särskilt nöjda med
produktmixen. Försäljningsutvecklingen var god för våra prioriterade
områden, bland andra robotgräsklippare och bevattningsprodukter. Den
totala valutajusterade omsättningen för affärsområdet ökade med 5%
och rörelseresultatet ökade med 22% till 669 Mkr (550).

Construction redovisade ännu ett starkt kvartal med ökad försäljning i
alla regioner. Marginalen ökade till 9,8% (6,5) främst till följd av
en försäljningsökning på 11%.

Framöver kommer vi att fortsätta genomförandet av det accelererade
förbättringsprogrammet. Vi är också försiktigt optimistiska inför den
underliggande efterfrågan."

Första kvartalet, januari - mars

· Nettoomsättningen ökade till 9 685 Mkr (9 024). Justerat för
valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 7%.

· Rörelseresultatet ökade med 31% till 903 Mkr (688), inklusive
negativa valutakurseffekter om -45 Mkr.

· Högre försäljning och rörelseresultat för samtliga affärsområden.
· Rörelseresultatet påverkades positivt av lägre materialkostnader
samt produkt- och kanalmix.

· Resultat per aktie ökade till 1,07 kronor (0,81).
· Skuldsättningsgraden förbättrades till 0,73 (0,90).
Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och
koncernchef, och Ulf Liljedahl, CFO, hålls kl 10:00 på Husqvarnas
kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 24 april 2014. För
deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter
innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas
direkt via internet. För att delta via internet, se
www.husqvarnagroup.com/ir (http://www.husqvarna.com/ir). En
inspelning av konferensen kommer att läggas ut på
www.husqvarnagroup.com/ir (http://www.husqvarna.com/ir) senare samma
dag.

Kontakter
Ulf Liljedahl, Finansdirektör, tel. 08-738 94 42
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2014 kl. 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group is the world's largest producer of outdoor power
products including robotic lawn mowers, garden tractors, chainsaws
and trimmers. The Group is also the European leader in consumer
watering products and one of the world leaders in cutting equipment
and diamond tools for the construction and stone industries. The
Group's products and solutions are sold via dealers and retailers to
both consumers and professional users in more than 100 countries. Net
sales in 2013 amounted to SEK 30 billion, and the Group had 14,000
employees on average in more than 40 countries.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/delarsrapport-januari---mars-20...
http://mb.cision.com/Main/996/9572668/236417.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.