Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Husqvarna AB: Delårsrapport januari - september 2016

Kai Wärn, VD och koncernchef:
"Utvecklingen i det säsongsmässigt mindre tredje kvartalet var
generellt i linje med förväntningarna. Både resultat och marginal
förbättrades. Som ett resultat av framgångsrikt genomförda
effektiviseringar fortsatte den positiva resultatutvecklingen. De
negativa valutaeffekterna kunde motverkas och samtidigt skapades
utrymme för investeringar i lönsamma tillväxtsatsningar på områden
som kommer att vara viktiga de närmaste åren. Rörelseresultatet för
koncernen ökade till 431 Mkr (405) och rörelsemarginalen steg till
5,9% (5,5).

Försäljningen i divisionen Husqvarna ökade 5%, valutajusterat. Den
Europeiska marknaden bibehöll sin goda tillväxtutveckling.
Rörelseresultatet för divisionen ökade till 368 Mkr (321) och
marginalen ökade till 9,8% (9,1) främst på grund av volymökning och
operationella förbättringar, men delvis motverkade av negativ
valutapåverkan och kostnader för tillväxtsatsningar.
Försäljningsnedgången i divisionen Gardena var väntad givet de
gynnsamma väderförhållanden som rådde i Centraleuropa förra året, men
begränsades dock till -6% på grund av en lyckad lansering av ett nytt
sortiment handverktyg. Rörelseresultatet minskade till 50 Mkr (113),
främst som en konsekvens av den minskade volymen och högre kostnader
för tillväxtsatsningar. Hittills i år har Gardena dock ökat sin
försäljning med 9% justerat för valutakursförändringar, vilket är ett
resultat av framgångarna med en utvidgad distribution och flera nya
produktlanseringar.

Kostnadsbesparingarna och effektiviseringarna i divisionen Consumer
Brands fortskrider enligt plan, dock något överskuggad av negativ
valutapåverkan och effekten av att försäljningen varit 10 % lägre
justerat för valutakursförändringar. Den säsongsdrivna
rörelseförlusten minskade till -80 Mkr (-119) och marginalen
förbättrades till -5.2% (-7.0).

Divisionen Construction fortsatte att leverera högre rörelseresultat
och marginal, trots en lägre tillväxttakt än tidigare kvartal.
Försäljningen var 1 % högre justerat för valutakursförändringar.
Rörelseresultatet ökade till 155 Mkr (144) och motsvarande marginal
ökade till 14.9% (14.1).

Koncernens finansiella mål för kommande år kommunicerades vid
kapitalmarknadsdagen i september. Efter de senaste årens fokus på,
och framgångsrikt genomförande av, marginalförbättring kommer nu
större vikt att läggas på lönsam tillväxt. Målet är att årligen växa
1-2 procentenheter snabbare än genomsnittet i branschen. Våra mål är
att ha mellan 3-5% årlig nettoomsättningstillväxt, att ha en
genomsnittlig rörelsemarginal om minst 10% och att det operativa
rörelsekapitalet i förhållande till nettoomsättningen ska vara under
25%. Divisionen Consumer Brands kommer även fortsättningsvis ha
rörelsemarginalförbättring som sin främsta prioritet."

Tredje kvartalet 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 7 349 Mkr (7 307). Justerat för
valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med 1%.

· Rörelseresultatet ökade till 431 Mkr (405), trots ogynnsam
valutapåverkan om cirka -60 Mkr. Motsvarande marginal ökade till 5,9%
(5,5).

· Nettoskulden* minskade till 6 454 Mkr (6 666) och
skuldsättningsgraden förbättrades till 0,45 (0,50).

· Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,36 kronor (0,34).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och
koncernchef, och Jan Ytterberg, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna
Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 20 oktober 2016.
För deltagande, ring 08-5033 6434 eller +44 (0) 8444933800, tio
minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att
sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir
(http://www.husqvarna.com/ir). En inspelning av konferensen kommer
att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir
(http://www.husqvarna.com/ir) senare samma dag.

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
oktober 2016 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för
skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer.
Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och
världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och
stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under
varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater,
Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.
Nettoomsättningen 2015 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen
har över 13 000 medarbetare i 40 länder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/delarsrapport-januari---septemb...
http://mb.cision.com/Main/996/2104760/577400.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.