Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Husqvarna AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019

Kai Wärn, VD och koncernchef:
"Nettoomsättningen var oförändrad under tredje kvartalet men ökade med
2% justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och
valutakurseffekter. Försäljningen påverkades negativt av en svagare
efterfrågan i Nordamerika, speciellt för hjulburna produkter, medan
den utvecklades positivt i Europa med en god tillväxt för
robotgräsklippare och batteridrivna produkter. Rörelseresultatet
ökade till 414 Mkr (225), exklusive jämförelsestörande poster, med en
positiv utveckling i alla divisioner. Våra
omstruktureringsaktiviteter och effektivitetsförbättringar, liksom
prishöjningar bidrog till det högre rörelseresultatet.

Divisionen Husqvarna uppvisade en nettoomsättningstillväxt på 2%,
justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och
valutakurseffekter, och rörelseresultatet ökade med 97 Mkr i tredje
kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster. Förbättringen drevs
av mix, prishöjningar och av effektivitets- och
omstruktureringsbesparingar, men påverkades av underabsorption på
grund av lägre volymer i Nordamerika.

Divisionen Gardena hade ytterligare ett starkt kvartal också givet de
starka jämförelsesiffrorna föregående år. Produktmixeffekter,
effektivitets- och omstruktureringsbesparingar bidrog till det starka
resultatet.

Divisionen Construction förbättrade sitt resultat under kvartalet,
drivet av en god utveckling i Europa, Asien och Stillahavsområdet och
på tillväxtmarknaderna. Tillväxt i kombination med
effektivitetsbesparingar och prishöjningar bidrog till det ökade
rörelseresultatet.

Vi är stolta över att driva teknikutvecklingen inom vår branch och
lanseringen av den nya Husqvarna EPOS teknologin, där vi
tillhandahåller teknik för robotgräsklippning med virtuell
gränsmarkering, är ett mycket bra exempel på det. Vi fortsätter att
utveckla nya lösningar och koncept genom investeringar i forskning
och utveckling.

Under året har vi gjort goda framsteg på vår väg mot
lönsamhetsförbättring. Vår rullande 12-månaders rörelsemarginal
uppgår nu till 9,3%, en ökning från 7,9% från årsskiftet 2018,
exklusive jämförelsestörande poster. Direkt operativt kassaflöde för
de första nio månaderna förbättrades till 3 771 Mkr (2 114), drivet
av högre rörelseresultat och positiva förändringar i
rörelsekapitalet. Framöver kommer vi att öka vårt fokus på
kostnadseffektivitet för att främja fortsatta strategiska initiativ
och vår lönsamhetsförbättring."

Tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen ökade med 5% till 8 429 Mkr (8 042), eller var
oförändrad justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen ökade
med 2%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands.

· Rörelseresultatet ökade till 414 Mkr (225), exklusive
jämförelsestörande poster på 0 Mkr (-349).

· Rörelsemarginalen förbättrades till 4,9% (2,8), exklusive
jämförelsestörande poster.

· Operativt kassaflöde ökade till 749 Mkr (628).
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,47 kr (-0,32).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och
koncernchef, och Glen Instone, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna
Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 22 oktober 2019.
För deltagande, ring 08-566 184 30 eller +44 (0) 8 448 228 902, tio
minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller
3389798#. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via
internet på www.husqvarnagroup.com/ir (http://www.husqvarna.com/ir).
En inspelning av konferensen kommer att läggas ut senare samma dag.

kontakter

· Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR &
Communication, 072-716 5032

· Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and
Investor Relations, 0702-100 451

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
oktober 2019 klockan 08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/delarsrapport-januari---septem...
https://mb.cision.com/Main/996/2937669/1127039.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.