Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

Husqvarna AB: Husqvarna Group inför ny varumärkesdriven organisation

Husqvarna Group inför en ny organisation där skogs- och
trädgårdsverksamheterna delas in i tre varumärkesdivisioner med
globalt resultatansvar. Divisionen Construction fortsätter i sin
nuvarande form. Den nya organisationen kommer successivt att
implementeras och träder i kraft från och med den 1 januari 2015.
Kostnader och personalminskningar relaterade till omorganisationen
kommer att vara begränsade.

"Varumärkesdimensionen i den nya organisationen gör det möjligt att
tydligt åtskilja de tre affärsmodellerna, som var och en har sina
egna distinkta slutkunder, strategi och erbjudande, och förse dem med
de resurser och den ledningsstruktur som krävs. Prioriteringar kommer
att förenklas och ansvarsområdena kommer att tydliggöras, vilket
möjliggör ansvarstagande och snabbare beslutsfattande. Viktiga
synergieffekter kommer fortfarande att säkerställas till exempel för
inköp, logistik och teknik.", säger Kai Wärn, VD och koncernchef för
Husqvarna Group.

Skogs- och trädgårdsverksamheten kommer att organiseras i tre globala
varumärkesdivisioner som representerar tre olika affärsmodeller;

· Husqvarna (inklusive Zenoah), som är varumärken med stark
anknytning till fackhandeln och som åtnjuter starkt erkännande inom
många olika produktområden inom skog och trädgård, främst för
professionella användare och krävande konsumenter. Nettoomsättningen
för divisionen under 2013 svarade för cirka 52 procent av koncernens
nettoomsättning. Chef för divisionen blir Pavel Hajman, som anslöt
till koncernen den 1 juni.

· Gardena, som är ett varumärke med stark anknytning till
detaljhandeln och med en tydlig "måste ha"-profil inom
bevattningsprodukter för konsumenter. Nettoomsättningen för
divisionen under 2013 svarade för cirka 13 procent av koncernens
nettoomsättning. Chef för divisionen blir Sascha Menges, för
närvarande chef för Tillverkning & Logistik.

· Konsumentvarumärken. Denna division omfattar alla övriga
varumärken inom koncernen, såsom PoulanPro, McCulloch och Flymo.
Nettoomsättningen för divisionen under 2013 svarade för cirka 25
procent av koncernens nettoomsättning. Chef för divisionen blir Alan
Shaw, för närvarande chef för Amerika.

Divisionerna kommer att ha globalt ansvar för resultat, kassaflöde och
balansräkning. De flesta av de operativa aktiviteterna organiseras i
första hand inom varumärkesdivisionerna. Utöver de tre
varumärkesdivisionerna kommer även funktionen Group Operations att
upprättas. Group Operations ska säkerställa synergier och strategisk
inriktning i hela koncernen och kommer att ledas av Valentin
Dahlhaus, för närvarande chef för Demand och Supply Chain Management.
För att ytterligare säkerställa synergier och strategisk inriktning,
kommer även globala stabsfunktioner som exempelvis Affärsutveckling
och Technology Office att upprättas.

Construction, som står för cirka 10 procent av koncernens
nettoomsättning, påverkas inte av de organisatoriska förändringarna
inom skogs- och trädgårdsverksamheten. Construction kommer att
fortsätta under ledning av Anders Ströby.

Extern affärsområdesrapportering
I koncernens externa finansiella rapportering kommer
segmentsrapporteringen att omfatta fyra divisioner; de tre
divisionerna inom skogs och trädgård Husqvarna, Gardena och
Konsumentvarumärken samt Construction, från och med den 1 januari
2015.

Den nya organisationen leder till nya kassagenererande enheter, vilket
potentiellt skapar behov av nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar. Eventuella konsekvenser kommer att
kommuniceras när de blivit kända.

Koncernledningens sammansättning
Efter införandet av den nya organisationen, kommer koncernledningen
att omfatta:

Kai Wärn, VD och koncernchef;
Ulf Liljedahl, chef för koncernstab Finans, IT och
investerarrelationer;

Pavel Hajman, chef för divisionen Husqvarna (anslöt till koncernen den
1 juni som tidigare kommunicerats);

Sascha Menges, chef för divisionen Gardena (tidigare chef för
Tillverkning & Logistik);

Alan Shaw, chef för divisionen Konsumentvarumärken (tidigare chef för
Amerika)

Anders Ströby, chef för Construction;
Per Ericson, chef för koncernstab Personal & Organisation samt
Kommunikation;

Olle Wallén, chef för koncernstab Juridik;
Pär Åström, chef Affärsutveckling (ingick tidigare inte i
koncernledningen);

Valentin Dahlhaus, chef för Group Operations (tidigare chef för Demand
and Supply Chain Management) (ingick tidigare inte i
koncernledningen);

Henric Andersson, chef för Technology Office (tidigare chef för
Produkter och Produktutveckling);

Frida Norrbom Sams, chef för Strategiska Försäljningsinitiativ
(tidigare chef för EMEA);

Sofia Axelsson, chef för Varumärken och Marknadsföring (ingick
tidigare inte i koncernledningen)

Francesco Franzé, chef för Programkontoret för det accelererade
förbättringsprogrammet (A.I.P.) (ingick tidigare inte i
koncernledningen).

Den nya organisationen från 1 januari 2015
Se organisationsschema i bifogad pdf.

Inbjudan till telefonkonferens klockan 11:00 den 13 juni
En telefonkonferens för media, investerare och analytiker med VD och
koncernchef Kai Wärn kommer att hållas klockan 11:00 CET den 13 juni.
För deltagande ring +44 (0)20 7162 0077 eller +46 (0)8 5052 0110
(Conference ID 945619) tio minuter innan konferensen börjar.

Ytterligare detaljer kommer att meddelas i koncernens delårsrapport
för det andra kvartalet 2014, som publiceras den 16 juli, samt på
bolagets kapitalmarknadsdag den 25 september.

För ytterligare information kontakta:
08 738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com

Informationen i denna release är sådan som Husqvarna Group ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 juni 2014 kl. 08:30.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är världens största tillverkare av utomhusprodukter
som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers.
Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter för
konsumenter och är en av de ledande på världsmarknaden inom
kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.
Koncernens produkter och lösningar säljs via fack- och detaljhandlare
till både konsumenter och professionella användare i mer än 100
länder. Nettoomsättningen 2013 uppgick till 30 miljarder kronor och
koncernen hade i snitt 14 000 anställda i drygt 40 länder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/husqvarna-group-infor-ny-varuma...
http://mb.cision.com/Main/996/9601234/256254.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.