Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-18

Husqvarna AB: Ytterligare information om strukturåtgärder relaterade till Consumer Brands, samt information om rörelseres...

Som kommunicerat den 17 juli 2018 kommer Husqvarna Group att lämna
vissa bensindrivna produktsegment med låg marginal i den
underpresterande divisionen Consumer Brands för att istället fokusera
på styrkorna inom premiumerbjudanden under kärnvarumärkena Husqvarna
och Gardena. Beslutet är ett viktigt steg för att möjliggöra mer
fokus på lönsamma tillväxtområden som robotgräsklippare,
digitalisering och teknik för batteridrivna produkter.
Omstruktureringsåtgärder har påbörjats för att anpassa
tillverkningskapaciteten. Samtidigt kommer centrala resurser
reduceras för att återspegla den mindre komplexa och mer fokuserade
koncernen. Åtgärderna förväntas bidra positivt till koncernens
finansiella utveckling redan nästa år. Förutom omstruktureringen har
tredje kvartalet också påverkats av det omfattande varma och torra
vädret. Koncernen informerar därför om rörelseresultatet för tredje
kvartalet 2018, som väntas uppgå till cirka hälften av föregående år,
exklusive jämförelsestörande poster.

Tredje kvartalet 2018
Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 (exklusive
jämförelsestörande poster) beräknas uppgå till cirka hälften av
föregående års tredje kvartal som uppgick till 433 Mkr. Nedgången
förklaras främst av ofördelaktig produkt- och regionmix för
divisionen Husqvarna, till stor del ett resultat av det extremt varma
och torra vädret i Europa som började påverka negativt redan under
det andra kvartalet. Å andra sidan förväntas divisionen Gardena
rapportera högre rörelseresultat på grund av gynnsam påverkan av det
varma vädret vid försäljning av vattenprodukter, men inte
tillräckligt för att kompensera nedgången i Husqvarna och en
underpresterande Consumer Brands. Både Husqvarna och Consumer Brands
påverkas även av högre råmaterialpriser samt nya tariffer. För 2019
förväntas dessa kompenseras för genom prisökningar. Husqvarna Groups
delårsrapport för tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras som
planerat klockan 08:00 CET den 19 oktober.

Strukturåtgärder
Koncernen kommer under 2019 lämna en nettoomsättning på nära 2
miljarder kronor och 2020 ytterligare 1 till 2 miljarder kronor
nettoomsättning med låg bruttomarginal som tidigare ingick i
divisionen Consumer Brands. Det gäller framförallt bensindrivna
traditionella gräsklippare och trädgårdstraktorer i lägre prissegment
samt i viss utsträckning även vissa handhållna konsumentprodukter.
Ett omstruktureringsprogram har implementerats för att reducera
tillverkningskapaciteten. Sådana åtgärder kommer att omfatta en
nedläggning av produktionsenheten i McRae, Georgia (USA). Givet
koncernens lägre komplexitet kommer även centrala resurser och
funktioner att minska, inklusive ledningsförändringar, med förbehåll
för sedvanliga fackliga förhandlingar.

Strukturåtgärder kommer att genomföras under 2018-2019 med en beräknad
total kostnad på cirka 1,2 miljarder kronor före skatt, varav cirka
400 miljoner kronor avser kassapåverkande poster. Sådana kostnader
kommer i huvudsak att belasta koncernens resultaträkning under tredje
och fjärde kvartalen 2018 och klassificeras som jämförelsestörande
poster. Omstruktureringsåtgärderna förväntas resultera i årliga
besparingar på cirka 250 miljoner kronor gradvis från 2019 och med
full effekt 2020, vilket överstiger täckningsbidraget från de lämnade
försäljningsvolymerna. Den lägre affärsvolymen kommer också att
minska koncernens rörelsekapitalbehov med upp till 1 miljard kronor
de närmaste åren.

"Husqvarna Group har en stolt historia av innovation och kontinuerlig
transformation. Under många år har vi varit ledande på marknaden för
bensindrivna skogs-, park- och trädgårdsprodukter samtidigt som vi
var pionjärer inom robotgräsklippare, fått en ledande ställning inom
batteridrivna produkter och blivit den första leverantören av
uppkopplade smarta trädgårdsprodukter. Att förbli i framkant och ännu
mer fokusera våra resurser på hållbara och växande segment som
robotteknik, digitalisering och batteriteknik lämnar vi vissa mogna
och standardiserade bensindrivna konsumentsegment. Jag beklagar de
negativa effekter som det kommer att få på en del av våra anställda
och andra intressenter, men jag är övertygad om att detta är ett
nödvändigt steg för att vi ska bli ännu starkare i framtiden ", säger
Kai Wärn, VD och koncernchef.

Divisionen Consumer Brands kommer att redovisas som en egen division
för återstoden av 2018 men kommer därefter att upplösas och istället
bli en del av Husqvarna och Gardena-divisionerna från och med första
kvartalet 2019. Den europeiska delen av återstående försäljningen i
Consumer Brands, som är cirka 15 procent av den försäljningen, kommer
att ingå i divisionen Gardena och resterande 85 procent, som nästan
helt är relaterad till Nordamerika, kommer ingå i divisionen
Husqvarna. Segmentrapporteringen 2019 kommer således att bestå av tre
divisioner: Husqvarna, Gardena och Construction.

I enlighet med avsikten då de lanserades kommer koncernens finansiella
mål att vara oförändrade. "Vi är fast beslutna att leverera enligt
våra mål, inklusive en rörelsemarginal på 10 procent under 2019",
avslutar Kai Wärn.

En omräkning av segmentsrapporteringen för 2018 enligt den nya
strukturen kommer att ingå i koncernens bokslutskommuniké för 2018
den 5 februari 2019. Förändringarna i de rapporterande segmenten
påverkar inte koncerngoodwill.

För ytterligare information:
Åsa Larsson, Global Media Manager 08-738 90 80 eller
press@husqvarnagroup.com

Tobias Norrby, Investor Relations Manager, 08-738 93 35
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
september 2018 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa
produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers,
robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i
Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning
och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens
produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna,
Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant
Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och
professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017
uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000
medarbetare i 40 länder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/husqvarna-ab/r/ytterligare-information-om-stru...
http://mb.cision.com/Main/996/2620277/910741.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.