Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-10

Hybricon: Delårsrapport januari - juni 2020

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Den 9 april 2020 har styrelsen i Hybricon Bus System AB beslutat, i kraft av bemyndigande lämnat vid bolagsstämma den 27 mars 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje per avstämningsdagen den 23 april 2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5 öre per aktie.

Den 15 maj meddelar Hybricon att teckningsgraden före utnyttjat garantiåtagande uppgår till 91 procent. Då garantiersättningarna i hög grad skall erläggas i form av units, medförde emissionsresultatet att styrelsen för Hybricon beslutade om en övertilldelningsemission. Emissionen fulltecknades därmed och föranledde en omräkning av villkoren i Bolagets teckningsoption TO 2.

Den 28 maj har styrelsen i Hybricon Bus System AB utsett Mårten Fuchs till ny Verkställande Direktör från och med 1 juli 2020. Nuvarande VD, Johan Suup, tillträder en ny tjänst i Hybricon som Teknisk Chef.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 juli 2020 meddelar Hybricon att företrädesemissionen registrerades till högsta emissionsbelopp. Företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen i Hybricon Bus System AB registrerades hos Bolagsverket den 15 juli och nytt aktiekapital är nu SEK 14 901 714,09 och antalet aktier uppgår till 496 723 803.

Hanna Wiik har tillträtt som CFO från och med 2020-07-01. Erik Albinsson, tidigare tf CFO, kvarstår som styrelseledamot.

Hybricon informerar om att större innehavsförändringar har skett efter företrädes- och övertilldelningsemissionen jämfört med förra rapporteringstillfället. Mer information under rubriken "Flaggning - offentliggörande av större innehavsförändringar" längre ner i denna rapport.

Författare Hybricon

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.