Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Hybricon: Hybricon offentliggör memorandum, inleder teckningsperiod 27 april 2020

Styrelsen i Hybricon Bus System AB (publ) har upprättat ett memorandum
avseende företrädesemissionen som beslutades av bolagets styrelse den
9 april 2020.

Memorandumet är bifogat nedan samt finns tillgängligt på Hybricons
hemsida, www.hybricon.se, på Eminova Fondkommissions hemsida,
www.eminova.se, och på Spotlight Stock Markets hemsida,
www.spotlightstockmarket.se.

Emissionsvillkor i sammandrag

· För varje per avstämningsdagen innehavd aktie erhålles en
uniträtt. Det krävs en uniträtt för att få teckna en unit. Tecknare
utan uniträtter erhåller tilldelning i mån av utrymme, enligt nedan
angivna tilldelningsprinciper.

· Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för
fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen var den
23 april 2020.

· Innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5
öre per aktie. Av registreringstekniska skäl erbjuds aktierna i en sk
"unit", var och en bestående av två nyemitterade aktier.
Teckningskursen blir således 17 öre per unit.

· Teckningsperioden löper från och med den 27 april till och med den
12 maj 2020

·
Emissionen täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp
till 89,1 procent av högsta emissionslikvid. Av emissionsgarantierna
utgörs 5 Mkr av en sk toppgaranti med sex månaders avyttringsgaranti
("lock-up").

·
Bolaget tillförs vid full teckning cirka 26,2 MSEK före
emissionskostnader.

Överteckningsemission
I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en riktad emission
om högst 56 813 371 units till samma kurs som i företrädesemissionen
enbart i syfte att kvitta det brygglån som upptagits, samt till
emissionsgaranter som väljer att erhålla aktier som
garantikompensation.

Tidplan för Företrädesemissionen
27 april: Teckningsperioden inleds/Handel med uniträtter inleds/Handel
med betalda tecknade units (BTU) inleds

8 maj: Handel med uniträtter avslutas

12 maj: Teckningsperioden avslutas

13 maj: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av
Företrädesemissionen

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell
rådgivare i den förestående nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Johan Suup, VD, +46 (0)70 533 37 06, johan.suup@hybricon.se
Martin Rogersson, Styrelsens ordförande, +46 (0)70 524 68 32,
martin.rogersson@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera
kollektivtransportsystem med Ultrafast charging[®] och depåladdade
elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster.
Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och
kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera
hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande.
Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet
HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hybricon/r/hybricon-offentliggor-memorandum--...
https://mb.cision.com/Main/12490/3096253/1235673.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.