Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Hybricon: Kommuniké från årsstämma i Hybricon Bus System AB (Publ)

Ägare i Hybricon Bus System AB (publ) har den 18 maj 2016 hållit
årsstämma i bolagets

lokaler med adress Sågverksgatan 10 i Holmsund. Alla beslut som
fattades var enhälliga och i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen
för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per
den 31 december 2015.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets förlust
om 16 496 392 kr ska disponeras så att 16 496 392 kr överförs i ny
räkning.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter ska utgå med 100
000 kr till styrelseordförande, 75 000 kr till vice ordförande och
till var och en ledamot 50 000 kr.

Vidare beslutades att revisorsarvode utgår enligt godkänd enligt
offert för revisionsuppdrag och för övriga ärenden enligt löpande
räkning.

Stämman beslutade om följande val till styrelsen: Omval av ledamöterna
Ulf Hartman, vald som ordförande och Martin Rogersson. Nyval av
ledamöterna Åsa Ögren, Fredrik Jonsson, vald som vice ordförande, och
Torstein Bratvold.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningsförslag, att bolagets
firma skall ändras till Hybricon Bus System AB (publ), att
aktiekapitalets gränser ändras till lägst 1 000 000 kr till högst 4
000 000 kr samt att antal aktier ändras till lägst 10 000 000 st till
högst 40 000 000 st aktier

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningsförslag, att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa
ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätter till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett
belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om
nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att
besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med
kvittningsrätt, eller eljest med villkor. Utgångspunkten för
emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens
marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet
med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka
bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband
med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Jonas Hansson, VD, tel +46 (0)738 20 87 87, email
jonas.hansson@hybricon.se eller

Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, email
dennis.jensen@hybricon.se

www.hybricon.se
Om Hybricon

Hybricon Bus Systems AB (publ), HYCO, utvecklar och tillverkar
världens mest energieffektiva, rena och tysta system för bussburen
kollektivtrafik. Företagets Ultrasnabbladdade ® bussar kan köras
kontinuerligt dygnet runt på ren, elektrisk kraft. Hybricons
huvudkontor, där företagets produktionsenhet också är belägen, finns
i Holmsund utanför Umeå. Klimatet i denna relativa närhet till
Polcirkeln utgör en perfekt testmiljö för köldtestning av företagets
produkter. Energieffektivitet, ultrasnabb laddning och modulariserade
nyckelkomponenter utgör tillsammans en uppsättning unika egenskaper
för företagets bussar. Företaget har erfarna, finansiellt mycket
starka huvudägare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hybricon/r/kommunike-fran-arsstamma-i-hybricon...
http://mb.cision.com/Main/12490/2012032/517426.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.