Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

HYBRICON: RÖRELSEINTÄKTER OCH FÖRLUSTEN SJÖNK 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elbusstillverkaren Hybricon, som är noterad på Spotlight, redovisar rörelseintäkter om 1,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (3,1).

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -2,1 miljoner kronor (–2,6).

Nettoresultatet var -2,3 miljoner kronor (-4,5).

Efter utgången av det andra kvartalet sålde Hybricon de första King Long-bussarna till Transdev.

"Nu arbetar vi vidare med att ta ytterligare affärer i både Sverige och Danmark. Marknaden för elbussar växer och med de första bussarna sålda så ökar möjligheterna till ytterligare affärer", heter det i rapporten.

Serviceintäkterna i kvartal två var under förväntan, uppger vd Mårten Fuchs.

"Till viss del beror detta på av att vi tvingandes stänga ned verksamheten under knappt två veckor i samband med ett covid-19 utbrott bland våra anställda. Men också på grund av utmaningarna med att snabbt ställa om från ett serviceavtal med ett grundläggande intäktsflöde till att generera intäkter från nya kunder", skriver Hybricon-chefen.

"Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla serviceaffären. Vi arbetar på bred front med olika alternativ för att öka volymerna. Vi har en skapat en bra grund att stå på och vi har kompetent och motiverad personal samt kapacitet i verkstaden. Det skall vi kunna få bättre effekt av", uppger Mårten Fuchs.
Författare Direkt-SE