Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

I-Tech: I-Tech AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Mölndal, 10 maj 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar
härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av perioden Q1 2019

"Fortsatt bra tillväxt och ökad aktivitet hos potentiella nya kunder"

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 170 (3 813) TSEK vilket
motsvarar en omsättningsökning med 62 (2 663) %. Rörelseresultatet
uppgick till -4 435 (-3 295) TSEK.

Januari till mars 2019

· Inga väsentliga händelser har ägt rum under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

· Swedbank Robur Teknik och Microcap fonderna har ökat sitt ägande i
I-Tech efter att ha köpt huvuddelen av de 850 000 aktier som I-Techs
näst största ägare, Almi Invest, sålde under april.

· Team Tankers International väljer efter omfattande utvärdering
Selektope®-baserad färg till ytterligare fartyg i sin flotta.

Finansiellt sammandrag

+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Alla belopp i |2019 |2018 | 2018 jan-dec|2017 jan-dec|
|TSEK |jan-mar |jan-mar | | |
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Nettoomsättning | 6 170| 3 813| 28 947| 17 849|
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Rörelseresultat | -4 435| -3 295| -13 625| -7 448|
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Resultat efter | -4 469| -3 357| -13 737| -8 418|
|skatt | | | | |
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Rörelsen | -573| -6 895| -11 945| -6 238|
|kassaflöde | | | | |
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Eget kapital vid| 98 512| 73 601| 102 981| 36 955|
|periodens slut | | | | |
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+
|Likvida medel | 45 802| 13 417| 46 538| 20 535|
|vid periodens | | | | |
|slut | | | | |
+----------------+---------+---------+------------------+-----------------+

VD ord

I första kvartalet uppnåddes en försäljning om 6.2 MSEK (3,8 MSEK)
motsvarande en fortsatt tillväxt i linje med 2018 års nivå.
Bruttomarginalen uppgick för perioden till 44% (30%) vilket är i
linje med bolagets plan. Därutöver ser vi hos ett par ledande aktörer
ökad aktivitet genom en relativt sett större orderingång än vad som
är normalt under utveckling/valideringsfasen.

Första kvartalet visar att tillväxtkurvan inte avmattas även betraktat
att första kvartalet generellt sett är något svagare. Det är också
positivt att bruttomarginalen landar på en nivå som visar på
kontinuitet i effektiviseringsprogrammet som genomfördes under senare
delen av 2018.

Försäljningsvolymen kommer till största delen från Chugoku Marine
Paints (CMP) som blir allt mer konkreta i sin profilering i
premium-segmentet. Varumärket Selektope® biter sig fast i branschen
vilket bidrar till att attrahera nya kunder till CMP och Hempel.
I-Tech fortsätter sitt arbete med att sätta teknologin i första
rummet och bygga upp förståelsen och intresset hos slutanvändaren. I
flera fall har det bidragit till direkta order mellan redare och
färgbolag.

Samtidigt finns utmaningarna från förra året kvar i branschen med en
priskänslig kundgrupp och oro i redarleden kring hur bränslekostnader
skall utveckla sig vid införandet av nya svavelkrav. Dåliga
marginaler och stora osäkerheter är hämmande för investeringstakten
och detta är troligen orsaken till att orderböckerna inom
nybyggnation är på fortsatta låga nivåer.

Vår produktionstakt har under första kvartalet varit väsentligt högre
än efterfrågan. Syftet med detta har främst varit att validera
kapacitetsnivåerna och processens verkningsgrad men även att
säkerställa leveranskapacitet på framtida beställningar. Leverantören
har tagit ägarskap för denna investeringen men det kommer att
justeras under andra kvartalet då I-Tech blir bidragande till den
gemensamma satsningen kring varulageruppbyggnad.

Trots de utmanande marknadsutsikterna på framförallt
nybyggnationssidan är sämre än väntat, så bibehåller vi målsättningen
att en tredje global kund lanserar Selektope-baserade produkter under
2019. Vi ser även tecken på att det sker en tydlig intensifiering i
utvecklingsledet på flera andra håll. I-Tech har under senare delen
av kvartalet och i inledningen av det andra kvartalet erhållit
relativt sett större utvecklingsbeställningar från två globala
färgbolag, vilket indikerar att de nu tar steget ut och testar
Selektope-baserad färg på en bredare flotta än vad vi tidigare
förväntat. Även om flera aspekter kvarstår i kundernas
utvecklingsarbete ser vi möjligheter att detta arbete på något års
sikt kan komma att resultera i nya produktlanseringar.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten
Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att
öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har
erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har
flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs
Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon:
+46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information se: www.i-tech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab--publ--delarsrapport-q1-20...
https://mb.cision.com/Main/17051/2806943/1042144.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.