Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

I-Tech: I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2019

Mölndal, 28 agusti 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar
härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2019

Sammanfattning av perioden Q2 2019

" Högsta omsättningen hittills i ett enskilt kvartal"

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12 582 (9 270) TSEK vilket
motsvarar en omsättning- sökning med 36 (86) %. Rörelseresultatet
uppgick till -906 (-2 544) TSEK.

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 18 752 (13 083)
TSEK vilket motsvarar en om- sättningsökning med 43 (155) %.
Rörelseresultatet uppgick till -5 341 (-5 844) TSEK.

April till juni 2019

· Swedbank Robur Teknik och Microcap fonderna har ökat sitt ägande i
I-Tech efter att ha köpt huvuddelen av de 850 000 aktier som I-Techs
näst största ägare, Almi Invest, sålde under april.

· Team Tankers International väljer efter omfattande utvärdering
Selektope®-baserad färg till ytterligare fartyg i sin flotta.

· I-Tech förstärkte organisationen genom rekrytering av Markus
Hoffmann som ny Teknisk Chef.

· Chugoku Marine Paints lanserade sin åttonde Selektope®-baserade
produkt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I-Tech erhöll sin enskilt största order hittills, från Chugoku Marine
Paints, med ett värde om 57 MSEK.

Finansiellt sammandrag

+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Alla belopp i |2019apr-jun|2018apr-jun|2019jan-jun|2018jan-jun|2018jan-dec|
|TSEK | | | | | |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Nettoomsättning | 12 582 | 9 270 | 18 752 | 13 083 | 28 947 |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Rörelseresultat | -906 | -2 544 | -5 341 | -5 844 | -13 625 |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Resultat efter | -1 046 | -2 273 | -5 515 | -5 635 | -13 737 |
|skatt | | | | | |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Rörelsen | -3 847 | -2 218 | -4 420 | -9 114 | -11 945 |
|kassaflöde | | | | | |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Eget kapital vid| 97 466 | 111 083 | 97 466 | 111 083 | 102 981 |
|periodens slut | | | | | |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|Likvida medel | 41 195 | 50 657 | 41 195 | 50 657 | 46 538 |
|vid periodens | | | | | |
|slut | | | | | |
+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

VD ord

Andra kvartalet visade på fortsatt god utveckling och en för I-Tech
all-time-high-notering för omsättningen i ett enskilt kvartal. Även
rörelseresultatet förbättrades markant under andra kvartalet och
uppgick till -0,9 (-2,5) MSEK. Vi ökade nettoomsättningen med 36%
till 12,6 (9,3) MSEK. Tillväxten var framför allt genom ökade
leveranser till Chugoku Marine Paints (CMP), och jag är särskilt glad
att se en fortsatt stark tillväxt i ett historiskt sett starkt
kvartal.

Förbättringen av rörelseresultatet hänförs till de tidigare aviserade
förbättringsåtgärderna i tillverkningen men framförallt till den höga
försäljningsnivån. Vi är fortsatt nöjda med att kunna möta
försäljningstillväxten med en bibehållen bruttomarginal vilket också
innebar ett positivt operativt resultat (EBITDA) för perioden, 1 155
(-486) TSEK. Det ger oss ökad trygghet i vår målsättning att nå ett
uthålligt positivt operativt resultat från starten av 2020. Ett mål
som med den nya order som aviserades efter andra kvartalets slut ter
sig lovande.

Beaktat första halvåret, uppgick nettoomsättningen till 18,8 (13,1)
MSEK och rörelseresultatet uppgick till -5,3 (-5,8) MSEK.
Omsättningstillväxten ligger mer eller mindre i linje med vår
målsättning och utvecklingen av rörelseresultatet är enligt våra
planer då den inkluderar strategiska satsningar som skall understödja
den långsiktiga tillväxten som inte fanns med under motsvarande
period förra året.

Intressant utveckling av affären med Chugoku Marine Paints

I-Techs största kund och en av de tre största leverantörerna i
branschen lanserade en ny produkt, den åttonde i raden, med
Selektope® som differentierande ingrediensteknologi. Produkten som
riktar sig till flera olika segment lanseras också som en kandidat
att hantera nischytor i syfte att motverka spridning av invasiva
arter. Nischytor avser ytor på fartyget som är mer utsatta för påväxt
av olika anledningar, exempelvis sjökistor, vilket är ett allt mer
omtalat problem och som saknar en väl fungerande lösning för
närvarande. Under augusti erhöll I-Tech också en order om 57 MSEK för
leverans under 2020 vilket i sig är en ökning med mer än 50% givet
ramordern från 2018.

Jag är onekligen nöjd med ett rekordkvartal där vi samtidigt kunna bevittna en utökning av produktportföljen och en ökad tilltro till framtiden hos vår japanska kund, CMP. Även om utvecklingen går bra har vi fullt fokus på att attrahera fler kunder och öka affären ytterligare hos de befintliga.

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten
Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att
öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har
erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har
flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs
Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon:
+46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För
ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod
i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera
oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls
därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en
oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom
gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk,
icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en
koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se:
www.selektope.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab--publ--delarsrapport-q2-20...
https://mb.cision.com/Main/17051/2889492/1096140.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.