Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

I-Tech: I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Mölndal, 24 oktober 2018 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar
härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Sammanfattning av perioden

"Bibehållen hög efterfrågan tillsammans med planenlig implementation
av en ny produktionsprocess"

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 993 (5 569) TSEK
vilket motsvarar en omsättningsminskning med -10 (111) %.
Rörelseresultatet uppgick till -4 899 (-1 674) TSEK.

· Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 18 077
(10 693) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 69 (14) %.
Rörelseresultatet uppgick till -10 743 (-5 387) TSEK.

Juli till september 2018

· Första nio månaderna visar att tillväxt-trenden är i linje med
förväntningarna för helåret.

· Tredje kvartalets försäljning begränsades delvis av en stor
omställning i befintlig produktion till en mer integrerad, effektiv
och robust tillverkning.

· I-Tech har ur ett operativt perspektiv fullbordat integrationen av
förvärvade tillgångar från Cambrex och agerar nu på egen hand genom
hela leverantörsledet.

· Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av
aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.

· Bolagets tidigare största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på
en extra bolagsstämma den 13 augusti att dela ut merparten av sitt
innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel
med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebar att
I-Tech erhöll drygt ca 1 500 nya ägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag

+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Alla belopp i |2018 |2017 |2018 |2017 |2017 |
|TSEK | |jul-sep |jan-sep |jan-sep |jan-dec |
| |jul | | | | |
| |-sep | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Nettoomsättning |4 993 | 5 569 | 18 077 | 10 693 | 17 849 |
| | | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Rörelseresultat | -4| -1 674 | -10 743 | -5 387 | -7 448 |
| | 899 | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Resultat efter | -5| -1 981 | -10 743 | -6 250 | -8 418 |
|skatt | 108 | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Rörelsens | -2| 652 | -11 181 | -4 012 | -6 238 |
|kassaflöde | 068 | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Eget kapital vid| 105| 28 633 | 105 761 | 28 633 | 36 955 |
|periodens slut | 761 | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+
|Likvida medel | 48| 11 006 | 48 102 | 11 006 | 20 535 |
|vid periodens | 102 | | | | |
|slut | | | | | |
+----------------+------+--------------+------------+--------------+------------+

VD ord

Tredje kvartalet har kännetecknats av en fortsatt stark efterfrågan av
vår produkt Selektope®, samtidigt som en omställning i produktion
initierats för att nå bolagets långsiktiga mål. Syftet med
utvecklingsarbetet är att implementera en ny, patenterad (patent
pending) och effektivare produktionsprocess framförallt för att
möjliggöra en lägre produktionskostnad. Implementationen sker
samtidigt som leveranser från den tidigare kommunicerade
produktionsordern startar under fjärde kvartalet. För årets första
nio månader ligger utvecklingen av affären i linje med
förväntningarna och med en bekräftad tillväxt relativt föregående år.
Nettoomsättningen uppgick till 5,0 (5,6) miljoner kronor under
kvartalet och 18,1 (10,7) miljoner kronor för första nio månaderna
vilket motsvarar en förändring om -10% respektive 69%.

Det är fortsatt högt tryck på den koreanska marknaden som kännetecknas
av att vara den näst största marknaden i världen för nybyggnation av
fartyg. Korea har ca 30% av nybyggnationsmarknaden och har sitt fokus
på större och mer avancerade fartygstyper. Under 2018 har
varvsnäringen bevittnat ett tilltagande problem med påväxt och man
har på många håll haft svårt att hålla skroven rena under
byggnationstiden (outfitting) inför leverans. I skenet av det, är det
glädjande att Selektope och relaterade färgprodukter blir allt mer
efterfrågade i en marknad som börjar se ljuset efter många års
utmaningar med vikande orderböcker.

Under perioden har I-Tech också fullt ut integrerat de förvärvade
tillgångarna från Cambrex Karlskoga AB ur ett operativt perspektiv
och leveranser från den tidigare kommunicerade produktionsordern
startar under fjärde kvartalet. Den mer direkta kommunikationskanalen
skapar operativa och strategiska fördelar. Genom I-Techs ägarskap av
processer, metoder och kunnande kan också hastigheten i
utvecklingsarbetet öka. Exempelvis startade projektet av en ny
generations produktionsprocess under andra kvartalet och dialog med
fler potentiella leverantörer och underleverantörer har etablerats.
Även implementeringen av ny förpackningsmodell ligger med i paletten
av förbättringsprojekt. Därför är det med tillförsikt vi ser fram
emot en bättre hävstång vad gäller marginal och leveransförmåga när
grunderna i pågående förändringsarbetet genomförts.

Vi inleder nu fjärde kvartalet med stort fokus på produktion och
leveranser och behåller riktmärket att repetera den positiva
utvecklingen från det första halvåret.

Philip Chaabane, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Om I-Tech

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten
Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som
fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att
öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling
coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har
erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har
flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs
aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser
Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se:
www.i-tech.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/i-tech/r/i-tech-ab--publ--delarsrapport-q3-201...
http://mb.cision.com/Main/17051/2652254/931976.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.