Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport första kvartalet 2021

Året inleddes starkt med en ökad försäljning på 17 %. De åtgärder med effektiviseringar som skett de senaste åren ger effekt och det operativa rörelseresultatet ökar med 96 % till 254 Mkr, en ökning på 124 Mkr. Verksamheterna på samtliga marknader ökade både försäljningen och förbättrade resultat och marginaler.

Göteborg, fredag 7 maj 2021

Vår försäljning i Sverige ökade med 18 %, med ökning av både nya och begagnade fordon, och operativt rörelseresultat ökade med 86 Mkr. Marknaden i Sverige mätt i antal nyregistreringar av personbilar ökade med 37 % jämfört med föregående år. Föregående år gick försäljningen ned i mars i samband med utbrottet av Covid-19. I år har försäljningen varit mycket stark i mars, delvis beroende på förändrade skatteregler från 1 april, vilket innebär högre kostnad för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar.

Försäljningen i Norge ökade med 21 % och operativt rörelseresultat ökade med 22 Mkr. Marknaden i Norge mätt i antal nybilsregistreringar ökade 12 % jämfört med föregående år.

Vår försäljning i Belgien ökade med 30 % i första kvartalet. I Belgien minskade totalmarknaden med 6 % under hela kvartalet. Detta har påverkats av restriktioner pga. Covid-19 som medfört att verksamheter periodvis har hållits stängda. I mars ökade registreringarna med 56 % jämfört med samma period föregående år.

Orderingången är fortsatt stark och vi har en bra orderstock inför våren. Brist på vissa komponenter inom biltillverkningen har medfört en viss förskjutning av leveranser, men har endast haft marginell effekt på vår försäljning. Under året lanseras många nya modeller, inte minst inom elbilssegmenten, vilket kommer bidraga till den positiva utvecklingen. Vi har fortsatt bra beläggning på våra verkstäder, även om vi ser en effekt av att bilar körs mindre då fler arbetar hemifrån eller arbetsplatser varit stängda.

Nyckeltal jämfört med Q1 2020

  • Försäljningen ökade med 17 % till 6 589 Mkr (5 644).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 254 Mkr (130)
  • Rörelseresultatet ökade med 125 Mkr till 235 Mkr (110).
  • Resultat före skatt ökade till 190 Mkr (42).

För att se hela rapporten klicka på länken:
https://www.hedinbil.se/om-hedin-bil/investor-relations/ekonomiska-rapporter

I.A. Hedin Bil AB
(publ)

För ytterligare information:


Anders Hedin, VD, anders.hedin@hedingroup.com 
Media & press, press@hedingroup.com

Denna information är sådan information som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-07 13:30 CEST.

Fakta Hedin Bil-koncernen


I.A. Hedin Bil är en av Europas största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns över 30 varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på drygt 120 platser i Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. www.hedinbil.se

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Hedin Group-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.
 
Hedin Bil-koncernen ingår i Hedin Group-koncernen tillsammans med bl.a. Klintberg & Way, Mabi Mobility, Car to Go Sweden, Hedin Motor Company och Tuve Bygg. Hedin Group är även delägare i Lasingoo, Consensus Asset Management samt iMove. Koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 35 miljarder SEK och antalet anställda är ca 3 600. www.hedingroup.com

Bifogade filer


210507 Q1 2021 SV 1

Författare MFN