Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet har präglats av hög efterfrågan samtidigt som vi upplever leveransproblem för nya fordon. Leveransproblem orsakas av den globala bristen på halvledare, vilket påverkar de flesta av våra märken. Dock varierar detta över tid mellan olika märken, vilket gör att vi kunnat hålla kvar en hög försäljning och mycket utleveranser. Faktureringen ökade 15% jämfört med föregående år, men till följd av ökad andel privatleasing minskar omsättningen totalt. Orderstocken per 30 september är rekordhög på 14 600 fordon.

Nyckeltal jämfört med Q3 2020

  • Omsättningen uppgick till 5 568 Mkr (6 516 Mkr).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 238 Mkr (258 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 219 Mkr (240 Mkr).
  • Resultat före skatt minskade till 151 Mkr (176 Mkr).

För ytterligare information:


Anders Hedin, VD, anders.hedin@hedingroup.com 
Media & press, press@hedingroup.com

Denna information är sådan information som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-27 16:45 CEST.

Fakta Hedin Bil-koncernen


I.A. Hedin Bil är en av Europas största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns över 30 varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Hedin Bil är representerat på drygt 120 platser i Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. www.hedinbil.se

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Hedin Group och till 9% av Ingemar Hedin.
 
Hedin Bil-koncernen ingår i Hedin Group-koncernen tillsammans med bl.a. Klintberg & Way, Mabi Mobility, Car to Go Sweden, Hedin Motor Company och Tuve Bygg. Hedin Group är även delägare i Lasingoo, Consensus Asset Management samt imove. Koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 35 miljarder SEK och antalet anställda är ca 3 600. www.hedingroup.se

Bifogade filer


Q3 2021 Hedin Bil Sv

Författare MFN