Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

IA Industriarmatur: Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ)

Fortsatt uppkavlade ärmar och stort kundfokus, är en bra
sammanfattning av första halvåret 2019 för Industriarmatur.

Styrkan i vår uppkopplade affär bekräftas när vi tittar på siffrorna
för första halvåret, som visar fortsatt god försäljning med stärkta
marginaler.

VD har ordet
Fortsatt uppkavlade ärmar och stort kundfokus, är en bra
sammanfattning av första halvåret 2019 för Industriarmatur.

Styrkan i vår uppkopplade affär bekräftas när vi tittar på siffrorna
för första halvåret, som visar fortsatt god försäljning med en
nettoomsättning på 15 778 (16 715) Tkr med stärkta marginaler. Andra
kvartalet visar en nettoomsättning på 8 834 (9 115) Tkr.
Bruttomarginalen ökar under kvartalet med hela 10 procentenheter
jämfört samma period föregående år och beror på en ökad
försäljningsandel egna uppkopplande produkter och tjänster.

Första halvåret är präglat av fördjupade diskussioner runt
förutsättningar för storskalig utrullning med ett flertal kunder.
Samtidigt stannar "ströförsäljningen" av till dessa kunder. För att
hålla uppe försäljning under tiden lägger vi därför stort fokus på
bearbetning av nya kunder både i Norden och internationellt.

Internationellt får vi bekräftat att vårt uppkopplade erbjudande,
SIPP*, har lika stor potential som i Norden. Under förra året erhöll
vi beställningar av pilotinstallationer på ett flertal marknader. I
juli i år har vi bl.a. erhållit en order värd 1,4 mkr från RFI som
ansvarar för förvaltning och underhåll av järnvägsnätet i Italien.
Ordern innebär ett genombrott på den italienska marknaden där vi nu
stärker vår ställning som leverantör av svensk miljöteknik.

Vi ser tydliga signaler att energibranschen i Norden är på väg in i en
förändringsfas och kommer i framtiden att alltmer styras av
digitaliserade processer. Vår kund, Fingrid, som äger och förvaltar
det finska stamnätet, ligger i framkant och leder utvecklingen.

Baserat på ovan beskrivna signaler från marknaden intensifierar vi
vårt pågående projekt avseende vidareutveckling av bolagets
SaaS*-erbjudande. Projektet ska leda till bättre beslutsunderlag för
våra kunder genom insamling av data från deras uppkopplade
SIPP-enheter och analys med AI. Projektet lägger också stor vikt på
datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö.

Med en sund affär som följer plan, en kompetent organisation och en
ekonomi i balans samt en unik portfölj av egna uppkopplade produkter
och tjänster går vi nu in i andra halvåret, som historiskt varit
bolagets starkaste period, med goda förutsättningar för tillväxt både
i Norden och internationellt.

Jan-Eric Nilsson
Verkställande Direktör
Kort om SIPP
SIPP, är en unik metod för automatisk underhållstömning av regnvatten
och kvalitetssäkring av transformatorgropens funktion över tid, SIPP
har använts som tömningsteknologi i Sverige sedan 2002.

Kort om SaaS
SaaS är en förkortning av Software as a Service och möjliggör för
användarna att ansluta till och använda molnbaserade tjänster via
Internet.

Allmänt om verksamheten
IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i
energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera
proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade
uppkopplade produkter och tjänster, framförallt för att mäta,
övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas
applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller
biobränsle-silos.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ia-industriarmatur/r/delarsrapport-ia-industr...
https://mb.cision.com/Main/16991/2886849/1094148.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.