Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

iApotek Int AB: Bokslutskommuniké 2018 iApotek

Stockholm 2019-02-22

iApotek tidigarelägger och publicerar bokslutskommuniké för 2018

VD i iApotek har ordet

iApotek stänger nu böckerna och redovisar det första "hela" kvartalet
där de båda förvärven Eprix och PharmArt nu ingår fullt ut i
iApotek-koncernen. Kortfattat kan sägas att såväl året som kvartal
fyra har präglats av ett fokus i form av ökad försäljning och
förbättrad kostnadsstruktur. Detta har fullt ut gett önskat resultat
och därigenom skapat förutsättningar att starta upp ett nytt år
utifrån ett optimalt utgångsläge. Omsättningen för årets sista
kvartal 2018 uppgick till 10,5 MSEK med ett positivt rörelseresultat
EBITDA om 0,5 MSEK. Resultatet har belastats av bl.a. kostsamma
tjänster samt kostnader av engångskaraktär under perioden som nu är
kapade. Baserat på omsättningen under kvartal fyra kan en fiktiv
årsomsättning beräknas till 42 MSEK, vilken fortsatt förväntas öka.

Kvartal 4 och kort om 2019

Omsättningen för årets sista kvartal 2018 uppgick till 10,5 MSEK,
baserat på de siffrorna skulle det innebära en årsomsättning om 42
MSEK. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,5 MSEK. Vi har haft ett
sista kvartal med en fortsatt stark utveckling och tillväxt med bl.a.
rekordförsäljning på Black Friday och en stark julförsäljning. Eprix
ökade sin omsättning med ca 30% under detta kvartal jämfört med
föregående år och PharmArt ökade med ca 12%. Det är tillväxtsiffror
som ger tillfredsställelse men absolut ingen mättnad. Vi hoppas kunna
rampa upp tillväxt- och utvecklingstakten ytterligare under 2019 och
på riktigt ta upp kampen med våra mer namnkunniga konkurrenter.
Koncernen har med intensitet genomfört den sista delen av det stålbad
som påbörjades i moderbolaget iApotek i och med förvärven där
tidigare icke bidragande kostnader har kapats i alla led. Detta har
satt sina spår i kvartalets resultat. Allt från kostsamma tjänster
och räntor på lån som belastat resultatet är nu helt raderade.
Bolaget besitter ett bra team där samtliga medarbetare kompletterar
varandra och bidrar unisont med full kraft. iApotek har nu det
momentum som alla bolag söker efter men få hittar.

Koncernen har ett flertal tydliga idéer och spår för hur vi ska bredda
vårt redan starka erbjudande där nu arbete pågår för fullt med att
välja det bästa alternativet för framtiden. För fortsatt stark
tillväxt ser vi över möjligheterna huruvida vi kan utöka vår
försäljning av receptbelagda läkemedel i PharmArt, stärka varumärken
samt öka utvecklingen av egna produkter.

Året 2018

I sin helhet går det inte att säga annat än att 2018 varit ett ytterst
händelserikt år för iApotek. Från en tuff start där försäljningen
stod och stampade på låga nivåer har koncernen genom förvärv av Eprix
och PharmArt utvecklats till en utmanare av rang. Expansion,
utveckling och tillväxt har och kommer även framgent vara koncernens
stora fokus. Avslutningsvis vill vi tacka aktieägarna för det gångna
året och hoppas ni följer med på den resa som just startat!

2019-02-22

Conny Palmkvist

VD iApotek Int AB

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 februari 2019.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel,
nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till
marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket
att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet.
Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se
och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt
beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av
receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag
PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iapotek-int-ab/r/bokslutskommunike-2018-iapote...
https://mb.cision.com/Main/15940/2747740/996323.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.