Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-07-20

iApotek Int AB: iApotek - fyra styrelseledamöter begär eget utträde

Conny Palmkvist, iApoteks vd och tillika styrelseledamot, har informerats om att övriga fyra styrelseledamöter har begärt eget utträde med omedelbar verkan.

Styrelseledamöterna som begärt eget utträde är Peter Olausson, Annette Lahti, Mirza Muhic och Robert Katic.

De styrelseledamöter som nu har begärt eget utträde från styrelsen valdes in i iApoteks styrelse vid årsstämman den 19 maj 2021 på initiativ av Tikspac AB.

iApoteks vd och styrelseledamot Conny Palmkvist har för avsikt att snarast kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. För att kunna presentera styrelsekandidater som har möjlighet att bli valda vid stämman har en valberedningsprocess startats upp med stöd av en arbetsgrupp bestående av Conny Palmkvist och aktieägarna Lars Rambe samt Mikael Ehrman.

För mer information kontakta bolaget eller någon av medlemmarna i arbetsgruppen:

Vd Conny Palmkvist E-post ir(at)iapotek.se

Kontaktuppgifter arbetsgrupp

Lars Rambe Mobil 0709-369080 E-post lars@rambe.com

Mikael Ehrman Mobil 0708-455182 E-post me@kelso.se

Författare Cision