Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

iApotek Int AB: iApotek månadsrapport juli 2019

Stockholm 2019-08-13

iApotek slår på nytt sitt egna tidigare omsättningsrekord för en
månad. Omsättningen för juli månad uppgick i koncernen till 4,7 MSEK,
vilket på årsbasis skulle motsvara en omsättning över 56 MSEK. Båda
dotterbolagen i koncernen ökade försäljningen markant jämfört mot
föregående år. Omsättningen inom e-handelsområdet ökade med ca 100
procent jämfört med samma period föregående år. Intensiv
marknadsföring och nya försäljningskanaler har skapat en tillväxt med
en konstant ökande kundbas. Med samma strategi och fokusområden som
hittills hoppas vi kunna fortsätta denna utvecklingstakt även
framöver.

För mer information, kontakta bolaget på

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 augusti 2019.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel,
nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till
marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket
att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet.
Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se
och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt
beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av
receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag
PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/iapotek-int-ab/r/iapotek-manadsrapport-juli-2...
https://mb.cision.com/Main/15940/2880199/1089429.pdf

Författare AktieTorget News