Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

iApotek Int AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 8 september klockan 10.00 i Arcinovas
lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear
förda aktieboken 2 september 2017, anmälan skall ha inkommit till
bolaget senast 2 september 2017. Anmälan om deltagande kan göras till
bolaget via brev: iApotek Int AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller
via e-post: info@iapotek.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 2 september 2017, vilket innebär
att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse och antal ledamöter
8. Stämmans avslutande

Förslag till punkt 7

Förslag till att välja in Peter Oscar Svamo som ledamot. Dr. Peter
Svamo är legitimerad läkare sedan 2013. Han har tidigare tjänstgjort
vid Universitetssjukhuset i Trondheim och är idag ägare av
Laserkliniken Södermalm där han även gör sin specialisttjänstgöring
inom allmänmedicin.

// Styrelsen

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Beatrice Sederowsky

Telefon: +46-8 551 091 88

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Om iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel,
nikotionläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till
marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket
att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet.
Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se,
på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till
dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar
sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iapotek-int-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/15940/2328600/711272.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.