Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

IAR Systems Group AB: IAR Systems Group AB Bokslutskommuniké 2018

Försäljningen ökar med 13 % under fjärde kvartalet

Årets nettoomsättning 385 MSEK och EBITDA 140 MSEK
Rörelsemarginal 30 procent, kassaflöde 93 MSEK

HELÅR 2018
›› Nettoomsättningen uppgick till 385,2 (345,0) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 11 %
›› EBITDA uppgick till 140,1 (127,2) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 36,4 (36,9) procent

›› Rörelseresultatet uppgick till 115,6 (107,4) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal om 30,0 (31,1)

procent. Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader om 3,2
MSEK

›› Resultat före skatt uppgick till 113,8 (105,7) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,67 (6,33) SEK,
efter utspädning till 6,65 (6,33) SEK

›› Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 7,25 (7,32) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 92,6 (123,9) MSEK
›› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 103,3 (117,0) MSEK
›› Styrelsen har för avsikt att föreslå en ordinarie utdelning om 5,00
SEK per aktie inför årsstämman

den 24 april 2019
OKTOBER-DECEMBER 2018
›› Nettoomsättningen uppgick till 102,8 (87,6) MSEK
›› Försäljningstillväxt i lokal valuta uppgick till 13 %
›› EBITDA uppgick till 37,6 (31,9) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 36,6 (36,4) procent
›› Rörelseresultatet uppgick till 31,1 (26,8) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 30,3 (30,6) procent
›› Resultat före skatt uppgick till 31,7 (26,4) MSEK
›› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,60
(1,56) SEK, efter utspädning till 1,58 (1,56) SEK
›› Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till
2,21 (1,43) SEK
›› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 33,4 (33,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
›› En riktad nyemission om 812 000 B-aktier
genomförs vilket tillför Bolaget 178,6 MSEK före
emissionskostnader.
›› IAR Systems förvärvar Secure Thingz och genomför
en apportemission. Se vidare not 7 "Förvärv av
Secure Thingz".
›› På extra bolagsstämma den 16 juni beslutades
att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för
de anställda. Bolagsstämman beslutade vidare
i enlighet med styrelsens förslag om utbyte av
optioner för anställda i samband med förvärvet
av Secure Thingz, Inc.

För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin vd och koncernchef
IAR Systems Group AB:

e-post: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i
inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen
över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan
1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet
och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland
annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik,
konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor
i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems
Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information
finns på www.iar.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iar-systems-group-ab/r/iar-systems-group-ab-bo...
https://mb.cision.com/Main/1072/2740243/990465.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.