Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

IAR Systems Group AB: Inlösenförfarande om 5,00 kronor per aktie

Uppsala, onsdagen den 19 mars 2014
Detta pressmeddelande är inget erbjudande utan förmedlar endast
information om styrelsens förslag till årsstämman om ett automatiskt
inlösenförfarande. Pressmeddelandet riktar sig inte till personer
vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare
information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder
vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet
riktar sig inte till sådana länder som kräver ytterligare information
eller åtgärder enligt föregående mening ellertill länder där
publicering strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta
sådana restriktioner som följer av utländsk rätt.Tvist med anledning
av inlösenförfarandet enligt detta pressmeddelande skall avgöras
enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Detta
pressmeddelande finns tillgänglig i engelsk översättning på IAR
Systems hemsida, www.iar.com

Resultatutvecklingen i IAR Systems Group AB är fortsatt stark och för
att på ett aktieägarvänligt vis överföra kapital till aktieägarna och
bevara en ändamålsenlig kapitalstruktur föreslår styrelsen i IAR
Systems Group AB att årsstämman beslutar om ett inlösenförfarande om
totalt 5,00 kronor per aktie vilket ersätter det tidigare aviserade
förslaget på en utdelning om totalt 5,00 kronor per aktie.

Det föreslagna inlösenförfarandet i korthet
· Efter beslut vid årsstämman den 24 april 2014 delas varje IAR-aktie
(såväl A- som B-aktie) upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav
en av aktierna benämns inlösenaktie.

· Inlösenaktien löses därefter automatiskt in mot kontant
inlösenlikvid om 5,00 kronor.

· Inlösenförfarandet sker automatiskt. Ingen åtgärd krävs från
aktieägaren.

· Sista dag för handel i IAR-aktien inklusive rätt till inlösenaktie
är den 5 maj 2014.

· Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 8
maj 2014.

· Handel med inlösenaktier kommer att ske mellan den 13 maj och den 27
maj 2014.

· Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier är den 2 juni 2014.
· Utbetalningsdag av inlösenlikviden beräknas vara den 5 juni 2014.
Informationsbroschyr och ytterligare handlingar
Styrelsens fullständiga förslag och en informationsbroschyr, som
närmare beskriver det föreslagna inlösenförfarandet, kommer att
finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.iar.com och i begränsad
tryckt upplaga hos - IAR Systems Group AB, Strandbodgatan 1, 750 23
Uppsala - senast från och med den 27 mars 2014. För aktieägare som
önskar ytterligare information om inlösenförfarandet hänvisas
kontorstid till Remium på telefon +46 8 454 32 00.
Informationsbroschyren kommer även att finnas tillgänglig på Remiums
hemsida www.remium.com.

Stefan Skarin VD och koncernchef IAR Systems Group AB
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@iar.com

Markus Gerdien Styrelseordförande IAR Systems Group AB
mobil: +46 706 10 52 93
e-post: markus.gerdien@telia.com

IAR Systems grundades 1983 och är en av de ledande leverantörerna i
världen av programvara för programmering av processorer i inbyggda
system. Programvaran används av över 19 000 företag för att
programmera processorer som styr produkter inom till exempel
industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och
fordonsindustrin. IAR Systems tillför värde till organisationer som
utvecklar inbyggda system. Vi tillhandahåller verktyg och tjänster
som gör att utveckling av inbyggda system blir snabb, effektiv och
pålitlig. Detta gör att våra kunder över hela världen kan leverera
bättre produkter snabbare till sina marknader. IAR Systems är
noterat på NASDAQ OMX med tickern IAR.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/iar-systems-group-ab/r/inlosenforfarande-om-5-...
http://mb.cision.com/Main/1072/9553380/221775.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.