Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

IAR SYSTEMS: TILLVÄXT 7% 4 KV, EBITDA-MARGINAL 34,6% (36,6%)

STOCKHOLM (Direkt) Programvarubolaget IAR Systems redovisar ett resultat efter
skatt på 20,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (21,8).
Resultatet per aktie uppgick till 1:46 kronor (1:58).

Nettoomsättningen uppgick till 107 miljoner kronor (103). Försäljningstillväxt
i lokal valuta uppgick till 7 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 37,0 miljoner kronor (37,6), vilket ger en
ebitda-marginal om 34,6 procent (36,6) Rörelseresultatet blev 27,1 miljoner
kronor (31,1).

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (5:00).

Styrelsens finansiella mål är att IAR Systems omsättning ska öka med 10-15
procent årligen i lokal valuta och att rörelsemarginalen ska överstiga 25
procent över en konjunkturcykel.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News