Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

IC Group A/S: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 2016 TIL 30. SEPTEMBER 2016

Koncernens nettoomsætning i 1. kvartal 2016/17 var 851 mio. DKK (843 mio. DKK)
svarende til en vækst på 0,9%, eller 1,8% i lokal valuta. I 1. kvartal
2016/17 oplevede vi lav trafik i de fysiske butikker på tværs af alle
koncernens brands, og som en konsekvens heraf faldt same-store omsætningen
med 6,6%. Bruttomarginen blev 56,1% mod 56,5% i samme periode sidste år.
Omkostningerne steg med 28 mio. DKK, hvoraf hovedparten kan tilskrives
salgsrelaterede omkostninger. Resultat af primær drift for koncernen blev 135
mio. DKK (163 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 15,9% mod 19,3% sidste år.

Det er fortsat vores forventning at realisere en vækst i omsætningen på mindst
6% målt i lokal valuta. Der forventes imidlertid en EBIT-margin på 8-9%
(tidligere ca. 9%) som følge af risikoen for et vanskeligt retailmiljø i den
resterende del af regnskabsåret.

Pr. segment:

* Nettoomsætningen i Peak Performance var i 1. kvartal 2016/17 348 mio. DKK
(343 mio. DKK) svarende til en vækst på 1,5% (2,2% i lokal valuta). Væksten
var drevet af fortsat vækst i e-commerce samt effekten af nye butikker
åbnet i 2015/16. Omsætningen var negativt påvirket af timingeffekter på ca.
15 mio. DKK. Resultat af primær drift blev 62 mio. DKK (78 mio. DKK)
svarende til en EBIT-margin på 17,8% (22,7%). Det lavere resultat skyldes
hovedsageligt øgede salgsrelaterede omkostninger, herunder omkostninger til
nye butikker. Resultat af primær drift var i 1. kvartal 2015/16 positivt
påvirket af timingeffekter på 8 mio. DKK.

* Nettoomsætningen i Tiger of Sweden var 289 mio. DKK (277 mio. DKK) og steg
således med 4,3% (5,5% i lokal valuta). I engroskanalen var væksten drevet
af en positiv effekt på ca. 18 mio. DKK fra forskydningen af
leveringstidspunktet for en mængde varer fra 4. kvartal 2015/16 til 1.
kvartal 2016/17. I retailkanalen var væksten drevet af både nye butikker
såvel som en fortsat vækst i e-commerce. Resultat af primær drift blev 55
mio. DKK (53 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 19,0% (19,1%).

* Nettoomsætningen i By Malene Birger faldt med 4,8% (-3,4% i lokal valuta)
til 99 mio. DKK (104 mio. DKK) i 1. kvartal 2016/17. Faldet var primært
drevet af retailkanalen, hvor en lav trafik i egne butikker sås kvartalet
igennem. Resultat af primær drift blev 4 mio. DKK (13 mio. DKK) svarende
til en EBIT-margin på 4,0% (12,5%). Resultatet kan tilskrives en lavere
bruttomargin som følge af større rabatter samt engangsomkostninger på 4
mio. DKK i forbindelse med en omfattende brand- og positioneringsanalyse.

* Nettoomsætningen hos koncernens øvrige brands steg med 1,8% (2,0% i lokal
valuta) i 1. kvartal til 115 mio. DKK (113 mio. DKK). Resultat af primær
drift steg med 3 mio. DKK til 13 mio. DKK som følge af bedre bruttomargin i
begge brands. EBIT-marginen blev 11,3% (8,8%).

Koncernen:

* Koncernens nettoomsætning blev 851 mio. DKK (843 mio. DKK) svarende til en
vækst på 0,9% (1,8% i lokal valuta). Nye butikker åbnet i 2015/16 samt en
fortsat vækst i koncernens e-commerce bidrog til omsætningsvæksten.

* Bruttoresultatet blev 477 mio. DKK (477 mio. DKK), og bruttomarginen blev
56,1% (56,6%). Hvis der korrigeres for positive engangseffekter i 1.
kvartal 2015/16, så var bruttomarginen på samme niveau som sidste år.

* Kapacitetsomkostningerne steg med 28 mio. DKK til 342 mio. DKK sammenlignet
med 1. kvartal 2015/16. Når der korrigeres for timingeffekter og
engangsomkostninger i 1. kvartal 2016/17 såvel som 2015/16, steg
omkostningerne med 20 mio. DKK, hvoraf hovedparten udgøres af
salgsrelaterede omkostninger - primært til nye butikker åbnet i 2015/16.

* Resultat af primær drift blev 135 mio. DKK (163 mio. DKK), og EBIT-marginen
var 15,9% mod 19,3% i samme periode sidste år.

* Arbejdskapitalen udgjorde 679 mio. DKK svarende til en stigning på 99 mio.
DKK i forhold til sidste år. Stigningen var primært drevet af en forøgelse
af varelageret. Arbejdskapitalen udgjorde 25,4% af den 12 måneders løbende
nettoomsætning mod 21,9% på samme tid sidste år.

Opdaterede forventninger til regnskabsåretDet er fortsat vores forventning at realisere en vækst i omsætningen på mindst
6% målt i lokal valuta. Med de aktuelle kurser på koncernens primære
salgsvalutaer (hovedsageligt SEK, NOK og GBP), svarer dette til en forventet
vækst i rapporteret omsætning på mindst 5% (uændret).

Omsætningsvæksten forventes drevet af salg i engros- såvel som retail-kanalen.
Vi har på nuværende tidspunkt en god indsigt i engrosomsætning for resten af
indeværende regnskabsår og forventer på det grundlag en pre-order vækst på
ca. 7% for resten af regnskabsåret. Dertil forventer vi at åbne 15-20
butikker mod 10-15 ved regnskabsårets begyndelse.

I 1. kvartal 2016/17 har vi set en negativ omsætningsudvikling i de fysiske
butikker drevet af en lav trafik sammenlignet med samme periode sidste år,
mens vi i begyndelsen af 2. kvartal har set en vis bedring i salget med
same-store vækst til følge. For den resterende del af regnskabsåret forventes
en flad same-store omsætning.

Vi ser fortsat en risiko for et vanskeligt og udfordrende retailmiljø i den
restende del af regnskabsåret med deraf følgende negativ effekt på
højmargin-omsætning i de fysiske butikker samt suppleringssalget til
engroskunder i sæsonen. I givet fald vil dette medføre et pres på koncernens
bruttomargin og en negativ effekt på omkostningsprocenten.

Vi forventer derfor nu, at koncernen realiserer en EBIT-margin på 8-9% for
regnskabsåret 2016/17 (tidligere "ca. 9%").

Investeringer i regnskabsåret påregnes i niveauet 3-5% af årlig omsætning
(uændret). Investeringerne foretages i forbindelse med vedligeholdelse af
eksisterende aktiver - herunder butiksinventar - samt i forbindelse med
åbning af nye butikker (indretning og evt. nøglepenge).

København, den 15. november 2016

IC Group A/S

Mads Ryder

Group CEO

Alexander Martensen-Larsen

Group CFO

InformationsmødeIC Group afholder informationsmøde for investorer, analytikere og andre
interesserede tirsdag den 15. november 2016 kl. 10:00. Informationsmødet
afholdes på engelsk via audiocast og telefon, og der vil være mulighed for at
stille spørgsmål online via den tilknyttede chatfunktion eller på telefon.
For at følge informationsmødet online anvend venligst følgende link, som også
findes påda.icgroup.netunder
Investorer:http://edge.media-server.com/m/p/8ubngem3

Følgende numre kan anvendes for at deltage i informationsmødet:

+45 3271 1658 (Danmark)

+1 646 254 3366 (USA)

+44 (0) 20 3427 1909 (UK)

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32

24_DK_Q1_2016-17_15112016
http://hugin.info/171579/R/2056934/770540.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IC Group A/S via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.