Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

ICA Gruppen AB: ICA Gruppens delårsrapport Q1 2019

Pressmeddelande Solna 2019-05-03

Bra start på året - förbättrad lönsamhet

Första kvartalet 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 28 098 Mkr (27 181), en
ökning med 3,4 procent

· Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 125 Mkr
(972). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick rörelseresultatet 2018 till 1
005 Mkr

· ICA Sveriges rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster
bedöms ha påverkats negativt med cirka 35 Mkr på grund av påskhelgens
kalendereffekt. Samtidigt innehåller resultatet positiva effekter på
ungefär samma nivå från avyttringar av butiksdotterbolag i ICA
Sverige och effekt av ändrad bedömning av nyttjandetider för
fastigheter och dess komponenter i ICA Fastigheter

· Periodens resultat uppgick till 813 Mkr (700). I resultatet ingår
resultatfrån avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar
med netto -10 Mkr (0)

· Resultat per aktie var 4,02 kr (3,46)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 669 Mkr
(732). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 1 609 Mkr (1
016)

Händelser efter kvartalets utgång

· Årsstämman fastställde den 11 april utdelningen till 11,50 kronor
per aktie, i enlighet med styrelsens förslag

· Lennart Evrell och Bo Sandström valdes vid årsstämman in som nya
ledamöter i ICA Gruppens styrelse och ersätter Göran Blomberg och
Bengt Kjell som båda avböjt omval

Från hållbarhetsrapporten

· Under kvartalet fattade ICA Gruppen beslut om ett nytt koncernmål:
att halvera matsvinnet från den egna verksamheten till 2025

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

"Vi har en bra början på året med god försäljnings- och
lönsamhetsutveckling i de flesta av våra verksamheter. Framförallt är
detta märkbart för ICA Sverige och Rimi Baltic, som trots negativa
påskeffekter gör ett betydligt bättre kvartal än för ett år sedan.
Från och med denna rapport integrerar vi hållbarhets-rapporten i vår
finansiella kvartalsrapport. Därmed belyser vi ytterligare vikten av,
och vårt stora fokus på, hållbarhetsfrågorna."

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl 07.00 fredagen den 3 maj 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/ica-gruppens-delarsrapport-q...
https://mb.cision.com/Main/7955/2802255/1036422.pdf
https://mb.cision.com/Public/7955/2802255/9ca5e332abffcc28.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.