Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

ICA Gruppen AB: ICA Gruppens delårsrapport Q2

Pressmeddelande Solna 2019-08-15

Fortsatt bra resultatutveckling - Hemtex avyttrat

Andra kvartalet 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 30 529 Mkr (29 258), en
ökning med 4,3 procent

· Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster var 1 365 Mkr (1
041). Omräknat enligt IFRS 16, uppgick rörelseresultatet 2018 till 1
077 Mkr

· Koncernens rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster bedöms
ha påverkats positivt med 38 Mkr på grund av påskhelgens
kalendereffekt

· Periodens resultat, bland annat påverkat av högre skattekostnad,
uppgick till 520 Mkr (935)

· I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av
anläggningstillgångar med netto -390 Mkr (-90) varav -382 Mkr gäller
avyttringen av Hemtex

· Resultat per aktie var 2,56 kr (4,62)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 068 Mkr (2
755). Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 3 047 Mkr (2 188)

· Anders Bärlund utsågs till direktör för strategi och
affärsutveckling

Händelser efter kvartalets utgång

· Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång

Ur hållbarhetsrapporten

Under kvartalet har vi fattat beslut om en ny långsiktig
bränslestrategi. Den innebär att alla godstransporter på väg ska vara
fossilfria senast 2030 och att vi ska nå målet i storstadsregionerna
redan 2025. Det är ett ambitiöst mål och kommer att innebära ökade
investeringar i ny teknik och fossilfria bränslen.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

"Även i årets andra kvartal har vi en bra resultatutveckling i
koncernen och en god försäljningstillväxt, med fortsatt hög
ökningstakt i vår e-handel. Ytterligare en pusselbit har också fallit
på plats i och med att vi i maj avyttrade Hemtex. I kvartalet har vi
också beslutat om en ny långsiktig bränslestrategi, ett viktigt steg
i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Vårt förändringsarbete fortsätter
i hög fart för att möta höga krav och förväntningar från våra
kunder."

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52
Frans Benson, IR-direktör, telefon: +46 (0)8 561 500 20
icagruppen.se

Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 15 augusti
2019, kl 07:00.

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på
mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i
huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och
förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster
och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. För mer information
se icagruppen.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/ica-gruppens-delarsrapport-q...
https://mb.cision.com/Main/7955/2881257/1090161.pdf
https://mb.cision.com/Public/7955/2881257/b9d229ef2a079639.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.