Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

ICA Gruppen AB: ICA Gruppens delårsrapport Q2

Andra kvartalet 2020

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 4,6 procent till 31 924 Mkr (30 529)
  • Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster ökade till 1 452 Mkr (1 365)
  • Koncernens försäljning och rörelseresultat har påverkats av den pågående covid-19-pandemin. ICA Sverige har gynnats medan övriga segment har påverkats negativt. Sammantaget bedöms rörelseresultateffekten i andra kvartalet uppgå till i storleksordningen -60 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 976 Mkr (520). I föregående års resultat ingår reaförlust vid försäljning av Hemtex med 382 Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 4,83 kr (2,56)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA Banken var 2 911 Mkr (3 047)

Händelser efter kvartalets utgång

  • Beslut att kalla till extra bolagsstämma den 22 september för att behandla styrelsens förslag om utbetalning av utdelning på 6 kr per aktie i tillägg till den första utbetalning på 6 kr per aktie som skedde i april 2020

Ur hållbarhetsrapporten

ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser har minskat med 71 procent rullande 12 månader jämfört med basåret 2006. Under rapporteringsperioden har utsläppen minskat tack vare en successivt ökad användning av köldmedia med lägre klimatpåverkan i butiksled, samt övergång till förnybar el i Rimi Baltic. Utsläppen av växthusgaser minskar kontinuerligt och trenden talar för att ICA Gruppen kommer att nå målet att i den egna verksamheten ha minskat utsläppen med 70 procent vid utgången av 2020. Resterande utsläpp kommer att klimatkompenseras under 2021.

Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg:

"Den pågående pandemin fortsätter att kraftigt påverka marknad, kundbeteenden

och därmed alla delar av vår verksamhet. Det slår dock lite olika och medan ICA Sverige gynnas av situationen, med ökad försäljning och resultat, har framförallt Apotek Hjärtat och Rimi Baltic haft ett betydligt tuffare kvartal. Den mycket höga tillväxten för e-handeln fortsätter i accelererande takt."

Författare ICA Gruppen AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.