Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

ICA Gruppen AB: ICAs nya klimatambition: Halvera kundernas klimatpåverkan och nå minst netto-noll till år 2030

Pressmeddelande Solna 2020-04-28

ICA kommer att nå det tidigare uppsatta klimatmålet om att bli
klimatneutrala 2020 utifrån de planer som finns för året*. ICA tar nu
nästa steg mot att helt på egen hand nå minst netto-noll år 2030 och
fortsätter därmed att ha en ambitiös och ansvarstagande
klimatambition som baseras på ledande klimatforskning och
Parisavtalet. En stor del av den globala klimatpåverkan kommer från
produktion och konsumtion av livsmedel. ICA har tidigare inkluderat
leverantörer i hållbarhetsarbetet och kommer nu även intensifiera
arbetet genom att anta ambitionen att halvera klimatpåverkan från
våra kunders inköp av livsmedel till 2030.

Sedan 2006 har ICAs direkta växthusgaser hittills minskat med 67
procent. ICA har främst arbetat med att minska utsläppen i
verksamheterna genom att reducera energianvändningen, satsa mer på
hållbara och fossilfria transporter och investerat i hållbara
köldmedia.

- Sett till vår storlek och närhet till människor har vi ett stort
ansvar, men också möjlighet att göra faktisk skillnad. Vi behöver
minska vår egen klimatpåverkan men också inspirera fler att göra
detsamma, andra aktörer så väl som kunder. För att ytterligare minska
utsläppen till 2030, fortsätter vi vårt ambitiösa hållbarhetsarbete i
våra egna verksamheter och tillsammans med våra leverantörer men vi
inkluderar nu ännu tydligare våra kunder i vår långsiktiga
klimatambition, säger Per Strömberg, vd på ICA Gruppen.

ICAs klimatambition kommer att löpa från 2021-2030 och är uppdelad i
tre delar:

· ICA ska nå minst netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten
2030.

Fortsatt minska kvarvarande klimatutsläpp, men också investera i att
skapa plusposter genom till exempel produktion av förnybar energi.

· ICA vill halvera klimatpåverkan av kundernas livsmedelsinköp 2030.

Inspirera och stötta kunder med olika sortimentsförflyttningar, minska
matsvinn och förbättra produktionsmetoderna för en lägre miljö- och
klimatpåverkan.

· ICAs leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål
2025**.

Vi tar ansvar för produktionen av varorna butikerna säljer.

· - Vi stödjer en redan påbörjad resa och önskan från våra kunder
med att göra det enklare att välja produkter med lägre
klimatpåverkan. Det ställer krav på nya produktionssätt men även en
förflyttning av val av produkter, att äta klimatsmart är dessutom
nästan alltid hälsosamt vilket också ligger våra kunder varmt om
hjärtat, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA.

Exempel på hur ICA Gruppen arbetar med att minska klimatpåverkan:

· ICA har sedan tidigare uttalade mål om att halvera matsvinnet till
2025 inom butik och logistik. Dessutom ska ICAs godstransporter i
Sverige vara fossilfria senast 2030. All försäljning av
engångsartiklar i plast ska upphöra efter 2020 och alla förpackningar
till ICAs egna produkter ska vara återvinningsbara och bestå av
återvunnet eller förnybart material till senast 2030.

· Rimi Baltic fortsätter sitt arbete med att minska matsvinnet,
investera i hållbara köldmedia och energibesparande butiksutrustning
samt effektivisera och utveckla transporterna för minskad
bränsleförbrukning

· Apotek Hjärtat har påbörjat arbete för att se över klimatpåverkan
på sitt sortiment och hur man kan arbeta för en halvering av dess
klimatpåverkan fram till 2030.

· ICA Fastigheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom
bland annat energieffektiviseringsåtgärder och att bidra till
möjligheter kring egen energiproduktion, som till exempel solceller
och geoenergi. Men även inom fler delar av värdekedjan såsom val av
mer klimatsmarta material vid byggnation.

· ICA Banken kommer till 2030 aktivt arbeta för att minska
klimatpåverkan via produktutbud med fokus på hållbara investeringar.
Ett ökat fokus på att guida kunder samt ett ökat fondutbud med
hållbar inriktning.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon +46 (0)10 422 52 52

*Minska klimatpåverkan I egen drift med minst 70 procent och
klimatkompensation för resterande klimatpåverkan.

**Senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av
klimatpåverkan i bakomvarande led ha antagit vetenskapligt baserade
klimatmål.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/icas-nya-klimatambition--hal...
https://mb.cision.com/Main/7955/3098065/1236988.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.