Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

ICA Gruppen AB: Kommuniké från ICA Gruppens årsstämma 2014

Pressmeddelande Solna, 2014-04-11

ICA Gruppens årsstämma 2014 ägde rum fredagen den 11 april på Friends
Arena i Solna. Ca 350 aktieägare och gäster deltog i årsstämman, som
leddes av styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

ICA Gruppens årsstämma fastställde föreslagen utdelning om 8,00 kr per
stamaktie för räkenskapsåret 2013. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till den 16 april 2014. Utbetalning beräknas ske genom
Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 april 2014.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Berlin,
Göran Blomberg, Cecilia Daun Wennborg, Andrea Gisle Joosen, Fredrik
Hägglund, Bengt Kjell, Magnus Moberg, Jan Olofsson, Claes-Göran
Sylvén och Margot Wallström till slutet av nästa årsstämma, vilket
innebär att samtliga tio styrelseledamöter omvaldes. Som styrelsens
ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén.

Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 3 780 000 kronor,
varav 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 320 000 kronor
till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutades
att 900 000 kronor ska sättas av för utskottsarbete. Arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisorsbolaget Ernst & Young
AB, med huvudansvarig revisor Tomas Forslund. Årsstämman fastställde
resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt
beviljade ansvarsfrihet för ICA Gruppens styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade om principer för ersättningar och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilket väsentligen
överensstämmer med de principer som antogs vid årsstämman 2013.
Ersättningarna ska utgöras av fast lön, pension samt av två rörliga
ersättningssystem i form av kontant bonus, varav det ena löper på ett
år och det andra på tre år. Ledande befattningshavare förväntas
årligen investera i aktier i ICA Gruppen motsvarande 5-10 procent av
sin bruttolön. Befattningshavarna har efter tolv månader under vissa
villkor rätt att erhålla ett nettobelopp motsvarande hälften av den
summa som investerats.

En inspelad version av vd Per Strömbergs anförande vid årsstämman
finns tillgängligt på www.icagruppen.se/arsstamma-2014.

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
fredagen 11 april 2014 kl 1300.

För mer information

ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag
med cirka 2 400 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge,
Estland, Lettland och Litauen. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA
Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA
Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som
erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen
ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de
delägda portföljbolagen Cervera, Hemtex och Kjell & Company. För mer
information se www.icagruppen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ica-gruppen-ab/r/kommunike-fran-ica-gruppens-a...
http://mb.cision.com/Main/7955/9567779/232550.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.